Pracownicy

Tadeusz Frymus


prof. dr hab.

Tadeusz Frymus

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

+48 22 59 361 96

Publikacje

 1. 1. Frymus T., 1973: Wpływ żywienia macior na ilość odchowanych prosiąt. Medycyna Wet. 29, 364 365.

 2. 2. Frymus T., 1974: Analiza immunoelektroforetyczna surowicy krwi krów chorych na białaczkę limfatyczną. Medycyna Wet. 30, 109 111.

 3. 3. Schollenberger A., Frymus T., 1974: Uodpornianie doustne zwierząt przeciwko infekcjom bakteryjnym przewodu pokarmowego. Medycyna Wet. 30, 449 452.

 4. 4. Bakalarska A., Frymus T., Ostaszewski P., 1974: Próby diagnostyki wirusologicznej choroby Mareka. Problemy Studenckiego Ruchu Nauk. 4, 35 37.

 5. 5. Schollenberger A., Frymus T., Bakalarska A., 1977: Lizozym w surowicy i w mleku krów chorych na białaczkę limfatyczną. Pol. Arch. Wet. 20, 121 124.

 6. 6. Frymus T., 1977: Wirusowe zapalenie tętnic koni. Medycyna Wet. 33, 671 674.

 7. 7. Woyciechowska St., Górski J., Frymus T., Chmielewska A., Jaroszek W., 1977: Badania nad krajową liofilizowaną szczepionką przeciwko wirusowemu ronieniu klaczy Equivac Rp. Materiały Nauk. II Krajowego Sympozjum Wirusol. 56 57.

 8. 8. Frymus T., Woyciechowska St., Schollenberger A., Poliwoda A., 1978: Skin hipersensitivity to Equid Herpesvirus type 1 in horses. Zbl. Vet. Med. B 25, 431 434.

 9. 9. Frymus T., 1978: Próba zastosowania odczynu biernej hemaglutynacji do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi rhinopneumonitis equorum. Medycyna Wet. 34, 673 676.

 10. 10. Bakalarska A., Frymus T., Schollenberger A., 1978: Lack of homocytotropic antibody potentiation by Ascaris suum infection in pigs. Zbl. Vet. Med. B 25, 152 156.

 11. 11. Frymus T., Woyciechowska St., Schollenberger A., Poliwoda A., 1978: Nadwrażliwość skórna u koni w przebieguzakażenia wirusem rhinopneumonitis equorum. Biul. VI Zjazdu PTNW, Wrocław, 524.

 12. 12. Frymus T., Schollenberger A., 1979: Circulating B and T lymphocytes in foals during first five months of life. Zbl. Vet. Med. B 26, 722 728.

 13. 13. Woyciechowska St., Kita J., Frymus T., 1979:Investigations on the immunoprophylaxis of Equine Herpesvirus 1 (EHV 1) infection in Poland. Tezy XXI światowego Kongr. Wet., Moskwa, XII, 23.

 14. 14. Frymus T., Bakalarska A., Schollenberger A., 1980: Próba określenia dynamiki wytwarzania przeciwciał homocytotropowych u świń. Pol. Arch. Wet. 21, 493 497.

 15. 15. Przyjałkowski Z., Schollenberger A., Frymus T., 1980: Macrophage migration inhibition test in germfree and conventional mice infected with larvae of Trichinella spiralis. Bull. Pol. Acad. Sci. Cl. II Ser. Sci. biol. 28, 81 85.

 16. 16. Woyciechowska St., Kita J., Frymus T., 1980: Sytuacja epizootiologiczna ronień na tle wirusa rhinopneumonitis equorum w Polsce. Medycyna Wet. 36, 388 391.

 17. 17. Woyciechowska St., Kita J., Frymus T., Górski J., Michalak T., Chmielewska A., 1980: Szczepionka przeciwko rhinopneumonitis equorum badania nieszkodliwości i immunogenności dla źrebnych klaczy. Medycyna Wet. 36, 525 529.

 18. 18. Frymus T., 1980: Humoral and cell mediated immune response of foals vaccinated with attenuated Equine Herpesvirus type 1 (EHV 1). Zbl. Vet. Med. B 27, 742 758.

 19. 19. Przyjałkowski Z., Schollenberger A., Frymus T., 1981: Macrophage migration inhibition test in germfree and conventional mice infected with larvae of Trichinella spiralis or Trichinella pseudospiralis or with both simultaneously. Bull. Pol. Acad. Sci.

 20. 20. Frymus T., 1981: Zagadnienia immunoprofilaktyki rhinopneumonitis equorum. Medycyna Wet. 37, 522 525.

 21. 21. Frymus T., Kita J., 1982: Częstość występowania hipogammaglobulinemii u źrebiąt w niektórych stadninach Polski. Medycyna Wet. 38, 272 274.

 22. 22. Frymus T., 1982: Ontogeneza odporności swoistej u konia. Medycyna Wet. 38, 634 637.

 23. 23. Marquardt J., Frymus T., Lambrecht G., Petzoldt K., 1982: Untersuchungen an Lungenmakrophagen von gnotobiotischen Ferkeln nach Antigenstimulation. Dtsch. tierärztl. Wschr. 89, 470 474.

 24. 24. Ganowicz M., Woyciechowska St., Kita J., Frymus T., Chmielewska A., 1983: Wieloletnie obserwacje terenowe nad skutecznością szczepień klaczy przeciwko wirusowemu ronieniu w ogniskach zakażenia. Materiały VII Kongr., PTNW, Lublin, 479 480.

 25. 25. Kita J., Frymus T., Crisman M.V., Perryman L.E., 1985: Survey of Arabian foals in Poland for immune system disorders. J. Equine Vet. Sci. 5, 290 292.

 26. 26. Schollenberger A., Frymus T., Degórski A., 1985: Komórki siary i mleka loch. Materiały Sesji Naukowej "Noworodek a środowisko" Rydzyna, 103 114.

 27. 27. Frymus T., 1985: Postać nerwowa zakażenia herpeswirusem koni typu 1 (rhinopneumonitis equorum). Medycyna Wet. 41, 327 330.

 28. 28. Tropiło J., Frymus T., 1985: The Museum of the Veterinary Medicine in Ciechanowiec (Poland). Abstracts 20th Int. Symposion on the History of Vet. Med., Hannover, 5.

 29. 29. Frymus T., Degórski A., Kowalski B., Crisman M., 1985: Nitroblue tetrazolium reduction test and serum lysozyme assay in newborn Arabian foals and mares. Zbl. Vet. Med. B 32, 280 286.

 30. 30. Schollenberger A., Frymus T., Degórski A., Schollenberger Ada, 1986: Cells of sow mammary secretions. I. Morphology and differential counts during lactation. J. Vet. Med. A 33, 31 38.

 31. 31. Schollenberger A., Frymus T., Degórski A., Schollenberger Ada, 1986: Cells of sow mammary secretions. II. Characterization of lymphocyte populations. J. Vet. Med. A 33, 39 46.

 32. 32. Schollenberger A., Frymus T., Degórski A., Schollenberger Ada, 1986: Cells of sow mammary secretions. III. Some properties of phagocytic cells. J. Vet. Med. A. 33, 353 359.

 33. 33. Frymus T., Kita J., 1986: Dopełniacz konglutynujący w surowicy krwi nowo narodzonych źrebiąt czystej krwi arabskiej. Medycyna Wet. 42, 103 105.

 34. 34. Frymus T., Wittenbrink M. M., Petzoldt K., 1986: Failure to demonstrate adherence of Pasteurella multocida involved in atrophic rhinitis to swine nasal epithelial cells. J. Vet. Med. B 33, 140 144.

 35. 35. Frymus T., Müller E., Schulte A., Kobatsch B., Ueberschär S., Petzoldt K., 1986: Studies in conventional and gnotobiotic piglets on the pathogenicity and immunogenicity of a toxin from Pasteurella multocida involved in atrophic rhinitis. Proc. 9th IPV

 36. 36. Frymus T., Kita J., Woyciechowska St., Ganowicz M., 1986: Foetal and neonatal foal losses on equine herpesvirus type 1 (EHV 1) infected farms before and after EHV 1 vaccination was introduced. Pol. Arch. Wet. 26, 7 14.

 37. 37. Frymus T., 1987: Zapobieganie stratom w hodowli koni. W: "Ograniczanie nadmiernych strat młodzieży w hodowli wielkostadnej". WOPR Sielinko, 191 206.

 38. 38. Tropiło J., Frymus T., 1987: Starodruki w zbiorach Ośrodka Historii Medycyny Weterynaryjnej PTNW. Materiały VII Kongr. PTNW, Warszawa, część IV, 203 204.

 39. 39. Ueberschär S., Schulte A., Frymus T., Petzoldt K., Müller E., Röllinger B., 1987: Atrophic rhinitis in swine: Cell alterations on nasal mucosa and bone matrix after intramuscular and intranasal application of a crude preparation of a Pasteurella mult

 40. 40. Schulte A., Ueberschär S., Frymus T., Petzoldt K., Müller E., Roellinger B., 1987: Atrophic rhinitis in swine: Light and ultrastructural investigations of liver cells after administration of a crude Pasteurella multocida type D toxin. Abstracts XXIII

 41. 41. Tropiło J., Frymus T., 1988: Alte Bücher in der Bibliothek der Polnischen Gesellschaft für Veterinärmedizinische Wissenschaften. Abstracts 22nd Int. Symposion on the History of Vet. Med., Rheinfelden.

 42. 42. Tropiło J., Frymus T., 1988: Das Museum für Veterinärmedizin in Ciechanowiec (Polen). Dtsch. tierärztl. Wschr. 95, 464 465.

 43. 43. Elias B., Frymus T., Petzoldt K., 1988: Gnotobiotic piglets as model organisms for epizootiological studies. Acta Microbiol. Hungarica 35, 178-179

 44. 44. Tropiło J., Frymus T., 1989: Das Hobby des Tierarztes Prof. Dr. Bohdan Rutkowiak Graphik, Satirenzeichnung und Bildhauerei. Abstracts 23rd Int. Symposion on the History of Vet. Med., Skara.

 45. 45. Tropiło J., Frymus T., 1989: Veterinary surgeons as writers in Poland from 1945 1988. Abstracts 23rd Int. Symposion on the History of Vet. Med., Skara.

 46. 46. Frymus T., Müller E., Petzoldt K., 1989: Antigenic relationship between the dermonecrotic toxins produced by Pasteurella multocida type D and type A. J. Vet. Med. B 199 202.

 47. 47. Frymus T., 1989: Wirusowe ronienie klaczy i rhinopneumonitis equorum w świetle nowego podziału herpeswirusów koni. Medycyna Wet. 45, 327 330.

 48. 48. Frymus T., Mueller E., Franz B., Petzoldt K., 1989: Protection by toxoid induced antibody of gnotobiotic piglets challenged with the dermonecrotic toxin of Pasteurella multocida. J. Vet. Med. B 36, 674 680.

 49. 49. Frymus T., 1990: Aktualne poglądy na etiopatogenezę zakaźnego zanikowego zapalenia nosa świń. Medycyna Wet. 46, 3 6.

 50. 50. Frymus T., Tropiło J., 1990: Das erste polnische Tierseuchengesetz von 1844. Abstracts 24th Int. Congr. on the History of Vet. Med., Karlsruhe.

 51. 51. Tropiło J., Frymus T., 1990: 1840 1990: 150 Jahre der Warschauer Veterinärschule. Abstracts 24th Int. Congr. on the History of Vet. Med., Karlsruhe.

 52. 52. Frymus T., 1990: Rhinitis atrophicans beim Schwein und bei anderen Tierarten. Dtsch. tierärztl. Wschr. 97, 364 366.

 53. 53. Frymus T., Jakubowski T., Bielecki W., 1990: Naturalne zachorowania królików na rhinitis atrophicans. Medycyna Wet. 46, 484 486.

 54. 54. Frymus T., Bielecki W., Jakubowski T., 1991: Toxigenic Pasteurella multocida in rabbits with naturally occurring atrophic rhinitis.J. Vet. Med. B 38, 265 268.

 55. 55. Frymus T., Tropiło J., 1991: Das erste polnische Tierseuchengesetz von 1844. Dtsch. tierärztl. Wschr. 98, 165 204.

 56. 56. Frymus T., Bielecki W., Jakubowski T., 1991: Patogenność dermonekrotycznej toksyny Pasteurella multocida dla królików.Medycyna Wet. 47, 387 389.

 57. 57. Frymus T., 1991: Zwalczanie ważniejszych chorób wirusowych koni za pomocą szczepień. Medycyna Wet. 47, 502 504.

 58. 58. Frymus T., Bielecki W., Jakubowski T., 1992: Studies on the transmission of natural atrophic rhinitis from rabbits to piglets. Proc. 12th I.P.V.S. Congr., the Hague, 174.

 59. 59. Frymus T., 1992: Influenza koni. Magazyn Wet. 1, 26 27.

 60. 60. Frymus T., 1993: Zwalczanie rodokokozy źrebiąt. Materiały Sympozjum "Profilaktyka i terapia w odchowie zwierząt", ART Olsztyn, 155-157.

 61. 61. Frymus T., 1993: Choroby nowo narodzonych źrebiąt. Magazyn Wet. 2, 10 13.

 62. 62. Frymus T., 1994: Wolna praktyka weterynaryjna - do jakiego stopnia wolna? Życie Wet. 69, 4, 105-106.

 63. 63. Frymus T., Bielecki W., Jakubowski T., 1994: Badania nad przenoszeniem się rhinitis atrophicans z królików na świnie. Medycyna Wet. 50, 8, 372-373.

 64. 64. Frymus T., 1994: Problemy laboratoryjnego rozpoznawania białaczki kotów. Magazyn Wet. 3, 2, 18-19.

 65. 65. Frymus T., 1994: Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP). Magazyn Wet. 3, 6, 20-23.

 66. 66. Frymus T., 1994: Zwalczanie rodokokozy źrebiąt. Życie Wet. 69, 2, 52-54.

 67. 67. Frymus T., 1995: Kontrowersje wokół szczepień przeciw herpeswirusowi koni typu 1. Nowa Medycyna 2, 6, 47 - 52.

 68. 68. Frymus T., 1995: Czy naszym krowom i nam zagraża gąbczasta encefalopatia bydła? Życie Wet. 70, 2, 49 - 53.

 69. 69. Frymus T., Krawiec M., Dobrzyński A., 1995: Przypadek nabytego niedoboru immunologicznego u kota. Magazyn Wet. 4, 5, 418 - 422.

 70. 70. Frymus T., Leśniewski S., Żurawski A., 1995: Występowanie toksynotwórczych bakterii z rodzaju Pasteurella u przeżuwaczy. Medycyna Wet. 51, 12, 730 - 731.

 71. 71. Frymus T., 1995: Rhinopneumonitis equorum - szczepić czy nie szczepić? Materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Fizjologii i Patologii Konia ZG PTNW, Czerniejewo.

 72. 72. Leśniewski S., Frymus T., Bielecki W., 1996: Atrophic rhinitis-like lessions caused by the dermonecrotic toxin of Pasteurella multocida in species other than swine. Experimental studies in sheep. Proc. 14th Congr. IPVS, Bolonia, 248..

 73. 73. Frymus T., 1996: Czy choroba "szalonych" krów zagraża ludziom? Życie Warszawy 20-21.04.96.

 74. 74. Frymus T., Leśniewski S., Żurawski A., 1996: Possible sources of progressive atrophic rhinitis: toxigenic Pasteurella strains in species other than pig. Proc. 14th Congr. IPVS, Bolonia, 247.

 75. 75. Frymus T., 1996: Wścieklizna stara jak świat. Gazeta Wyborcza 19.04.96.

 76. 76. Frymus T., 1996: Wścieklizna u kotów. Nowa Weterynaria 1, 13-16.

 77. 77. Leśniewski S., Frymus T., Bielecki W., 1996: Patogenność dermonekrotycznej toksyny Pasteurella multocida dla owiec. Biul. X Kongr. PTNW, Wrocław, 340.

 78. 78. Frymus T., 1996: Zakażenie koronawirusami kotów - problem dla praktyków i model dla teoretyków. Materiały Konferencji "Choroby Zakaźne i Inwazyjne Przewodu Pokarmowego Ludzi i Zwierząt", Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 125-131.

 79. 79. Frymus T., 1996: Główne zakaźne choroby źrebiąt w okresie do odsadzenia. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. 23, 91-98.

 80. 80. Frymus T., 1997: A survey of antibodies against FIV in cats in Poland. Abstracts od the Conf. "FIV, SIV and SHIV Vaccination" Annecy, France, 12-16 March, p. 17.

 81. 81. Frymus T., 1997: Choroby zakaźne kotów. SANMEDIA Warszawa, 157 stron, 8 tabel, 6 rycin, 18 kolorowych fotografii, 2 aneksy, skorowidz i 77 pozycji piśmiennictwa.

 82. 82. Frymus T., 1997: Czy "choroba szalonych krów" (BSE) zagraża ludziom? Agricola, III, Suplement, 6-7.

 83. 83. Frymus T., Bielecki W., Czerwiecki W., 1997: Przypadek bezwysiękowej postaci zakaźnego zapalenia otrzewnej kotów (FIP). Magazyn Weterynaryjny 6, 89-93.

 84. 84. Frymus T., 1997: Białaczki u innych niż bydło gatunków zwierząt. Materiały Ogólnokrajowej Sesji Naukowej PTNW "Aktualne problemy w rozpoznawaniu i zwalczaniu enzootycznej białaczki bydła", Łomża-Rajgród, 65-74.

 85. 85. Frymus T., 1997: Epizootiologia i możliwości zwalczania zakaźnego zapalenia otrzewnej kotów (FIP). Medycyna Wet. 53, 569-571.

 86. 86. Frymus T., 1998: Diagnostyka kliniczna gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Życie Wet. 73, 9-11.

 87. 87. Frymus T., Kita P., 1998: Prevalence of feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) infections in central Poland. Virology of Carnivores, First International Meeting, Utrecht, the Netherlands, 13-15.05.1998, 51-52.

 88. 88. Frymus T., Kita P., 1998: Badania nad występowaniem zakażeń wirusem białaczki oraz wirusem niedoboru immunologicznego kotów w Polsce centralnej. Materiały IX Zjazdu Pol. Tow. Immunol. Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 16.-18.9.1998, str.203.

 89. 89. Frymus T., 1999: Wirus nosówki psów - nowe zagrożenia? Życie Wet. 74, 8-10.

 90. 90. Frymus T., 1999: Choroby zakaźne psów. Wydawnicto SI-MA Warszawa, 236 stron, 12 kolorowych fotografii, skorowidz, 93 pozycje piśmiennictwa.

 91. 91. Frymus T., Kita P., 1999: Obserwacje nad występowaniem, diagnostyką i przebiegiem białaczki kotów. Materiały Konferencji Naukowej "Choroby zakaźne psów i kotów - wskazówki praktyczne" PIW Puławy 26.-27.06.1999, 97-103.

 92. 92. Frymus T., Sendecka H., 1999: Białaczka kotów - aktualne informacje w aspekcie przypadku guza grasicy. Magazyn Wet. 8, 24-26.

 93. 93. Frymus T., Kita P., 1999: Epidemiology of feline leukemia virus (FeLV) and feline immunodeficiency virus (FIV) infections in Poland. Proc. 24-th World Small Animal Veterinary Congress, Lyon, 23.-26.09.1999.

 94. 94. Frymus T., 2000: Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych (świnka) u szczeniąt. Magazyn Wet. 9, 2, 66.

 95. 95. Frymus T., Frymus M., 2000: Trudności diagnostyki klinicznej wścieklizny na przykładzie przypadku u kota. Magazyn Wet., Suplement Koty, 18 - 19.

 96. 96. Frymus T., 2000: Mięsaki poszczepienne u kotów. Magazyn Wet. Supl. Koty, 27 - 28.

 97. 97. Frymus T., 2000: Możliwości i problemy rozpoznawania nosówki psów. Materiały Konferencji Naukowej "Choroby Zakaźne Psów i Kotów", Puławy, 27.-28.05.2000, 99-105.

 98. 98. Frymus T., 2000: Wirusowy niedobór immunologiczny kotów (FIV). I Międzynarodowe Sympozjum Herpes i Retrowirusów, Puławy, 16-17.06.2000, 93 – 96.

 99. 99. Jóźwik A.,. Frymus T., 2000: The occurence of canine distemper in the Warsaw dog population. Proc. 5th Intern. Congr. Europ. Soc. Vet. Virol. Brescia, Italy, 27-30.08., 324 - 325.

 100. 100. Jóźwik A.,. Frymus T., 2000: Występowanie nosówki psów w aglomeracji warszawskiej. XI Kongres PTNW Lublin, Annales UMCS, Sectio Veterinaria, vol. LV/B, str. 303.

 101. 101. Kita P., Kapulkin W., Frymus T., 2000: Próby wykrywania koronawirusów we krwi kotów metodą RT-PCR. Materiały III konferencji "Biologia Molekularna w Diagnostyce Chorób Zakaźnych i Biotechnologii", Warszawa, 9.12.00, p. 69.

 102. 102. Kaba J., Frymus T., 2000: Wykorzystanie metody Western blot w badaniach epizootycznych gruźlicy rzekomej w populacji kóz hodowlanych w Polsce. Materiały III Sesji Naukowej "Stan badań naukowych w weterynarii w świetle wyników uzyskanych w zakończonyc

 103. 103. Frymus T., 2000: Recenzja książki Z. Pejsaka "Ochrona zdrowia i terapia chorób świń". Życie Wet. 75, 286 - 287.

 104. 104. Frymus T., 2001: Pryszcyca – najbardziej zaraźliwa choroba zwierząt. Problemy Higieniczne 1, 14 -15

 105. 105. Frymus T., 2001: Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) - i co dalej? Magazyn Wet. 10, 3, 32-34.

 106. 106. Frymus T., 2001: Pryszczyca – stałe zagrożenie także dla Polski. Magazyn Wet. 10, 4, 40 – 43.

 107. 107. Frymus T., 2001: Choroby zakaźne nowo narodzonych kociąt i szczeniąt. Magazyn Wet. 10, 6, 10 – 14.

 108. 108. Jóźwik A., Frymus T., 2001: Distemper among vaccinated and unvaccinated dogs in Warsaw. FECAVA Congress, Berlin, 25.-28.10.2001.

 109. 109. Frymus T., 2001: Jeść wołowinę czy nie jeść? Higiena 3, 22 – 24.

 110. 110. Jóźwik A., Frymus T., 2002: Distemper among vaccinated and unvaccinated dogs in Warsaw. J. Vet. Med. B, 49, 413-414.

 111. 111. Frymus T., 2002: BSE w Polsce i na świecie. Weterynaria po Dyplomie, Supl., 1-7.

 112. 112. Kita P., Frymus T., Kapulkin W., 2002: Detection of feline coronavirus RNA in ascitic fluid and blood of naturally infected cats by RT-PCR. Abstracts of the Second International FCoV/FIP Symposium, Glasgow 4-7.08.2002, str. 18.

 113. 113. Jóźwik A., Frymus T., 2003: Występowanie nosówki psów w Warszawie. Magazyn Wet. 12, 55-58.

 114. 114. Kita P., Frymus T., 2003: Występowanie białaczki kotów w Warszawie i okolicach. Medycyna Wet. 59, 3, 217 – 220.

 115. 115. Kaba J., Frymus T., Nowicki M., Witkowski L., Turek B., Bereznowski A., 2003: Zapalenie stawów u kóz w przebiegu zakażenia wirusem CAEV. Magazyn Wet. 12, 40-43.

 116. 116. Rzwuska M., Kaba J., Nowicki M., Stefańska I., Frymus T., Binek M., 2003: Susceptibility of Corynebacterium pseudotuberculosis strains isolated from goats in Poland. Buletinul Universitati de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca, 60/20

 117. 117. Kita P., Frymus T.,2004: Zakażenie wirusem niedoboru immunologicznego kotów w Warszawie i okolicach. Medycyna Wet. 60, 53-56.

 118. 118. Frymus T., 2004: Reorganizacja Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – pierwsze wrażenia. Medycyna Wet. 60, 108-109.

 119. 119. Frymus T., 2004: Kaliciwirus kotów – nowe zagrożenia. Magazyn Wet. 13, 44 – 46.

 120. 120. Jóźwik A., Frymus T., Mizak B., Reżutka A., 2004: Antibody titres against canine distemper virus in vaccinated and unvaccinated dogs. J. Vet. Med. B 51, 99-103.

 121. 121. Frymus T., 2004: Kto ma być specjalistą od leczenia psów i kotów. Życie Wet. 79, 10, 531.

 122. 122. Nowicki M., Kaba J., Stefańska I., Rzewuska M., Frymus T., Binek M., 2004: Diagnostyka serowaciejącego zapalenia węzłów chłonnych u kóz. Życie Weterynaryjne, 79:493-497.

 123. 123. Kaba J., Ganter M., Rypuła K., Frymus T., 2004: Evaluation of agreement of the ELISA and AGID tests in the diagnostics of caprine arthritis-encephalitis. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Veterinary Medicine, 7.

 124. 124. Frymus T., 2005: Czy FIP jest chorobą zaraźliwą? Magazyn Wet. 14, 1, 24-26.

 125. 125. Jóźwik A., Frymus T., 2005: Comparison of the immunofluorescence assay with RT-PCR and nested PCR in the diagnosis of canine distemper. Vet. Research Communications 29, 347-359.

 126. 126. Frymus T., 2005: Wirusowe, bakteryjne, grzybicze i prionowe choroby kotów. Wydanie I, Psychoedukacja Warszawa, 156 stron, 50 fotografii, piśmiennictwo, skorowidz. ISBN 83-921715-0-0

 127. 127. Frymus T., 2005: Trzęsawka – jednak „wilk w owczej skórze”?. Magazyn Wet. 14, 4, 32-24.

 128. 128. Jóźwik A., Frymus T., 2005: Przeciwciała przeciwnosówkowe w surowicach psów w różnym czasie po szczepieniu. Magazyn Wet. 14. 46 – 48.

 129. 129. Frymus T., 2005: Czy mamy się bać ptasiej grypy? Magazyn Wet. 14, 11, 81-82.

 130. 130. Frymus T., 2005: IBR/IPV – szczepić czy nie szczepić? Magazyn Wet. Suplement Bydło, 25-26, 2005.

 131. 131. Frymus T., 2005: Czynniki wpływające na skuteczność szczepień. W: Wakcynologia weterynaryjna – nowe wyzwania XXI wieku., red: Szweda W., Siwicki A., EDYCJA Olsztyn, 21-25.

 132. 132. Frymus T., 2005:Immunoprofilaktyka swoista chorób małych zwierząt. W: Wakcynologia weterynaryjna – nowe wyzwania XXI wieku., red: Szweda W., Siwicki A., EDYCJA Olsztyn, 103-109.

 133. 133. Frymus T., Bez niepotrzebnej paniki. Gazeta Wyborcza 26.10.2005.

 134. 134. Frymus T., 2006: Wirus BVD-MD – mistrz przetrwania w populacji. Magazyn Wet. 15, 2, 33 – 36.

 135. 135. Frymus T., 2006: Komentarz do tłumaczenia artykułu o interferonie. Weterynaria po Dyplomie 7, 2, str. 68.

 136. 136. Frymus T., 2006: Szczepienia psów i kotów. Magazyn Wet. 15, 4, 8-10.

 137. 137. Frymus T., 2006: Choroba niebieskiego języka – nowe zagrożenie dla Polski. Magazyn Wet. 15, 10, 34-35.

 138. 138. Frymus T., 2006: Zakażenia herpeswirusowe u koni. Cz. I.. Etiopatogeneza, epidemiologia i rozpoznawanie. Magazyn Wet. 15, 12, 34-38.

 139. 139. Frymus T., 2007: Zakażenia herpeswirusowe u koni. Cz. II. Zwalczanie. Magazyn Wet. 16, 1, 34-36.

 140. 140. Kaba J., Szaluś O., Rzewuska M., Stefańska I., Binek M., Frymus T., 2007: Ognisko choroby Morela w stadzie kóz. Magazyn Wet. 16, 4, 46 – 48.

 141. 141. Jóźwik A., Jakubowski T., Kaba J., Jurkowski W., Witkowski L., Nowicki M., Frymus T., 2007: Evaluation of agreement of ELISA and complement fixation test in the diagnostics of Q fever in cattle. Medycyna Wet. 63, 655-657.

 142. 142. Frymus T., 2008: Zagrożenia epidemiczne dla zwierząt gospodarskich str. 170-193, w: Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, ISBN: 978-83-01-15654-1.

 143. 143. Frymus T., Truyen U., 2008: Rabies in cats. Scientific Proceedings. Congr. European Society of Feline Medicine, Edynburg, 97-103.

 144. 144. Frymus T., 2008: „Występowanie chorób w populacji” oraz „Przyczyny chorób” w: Podstawy Epidemiologii Weterynaryjnej, red: J. Kita, J. Kaba, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ISBN 978-83-7583-050-7.

 145. 145. Frymus T., 2008: Aktualne problemy szczepień u zwierząt. Materiały XIII Kongresu PTNW, Olsztyn, 11.

 146. 146. Frymus T., 2008: Grypa u psów i kotów. Materiały XIII Kongresu PTNW, Olsztyn, 71-72.

 147. 147. Frymus T, 2009: Spojrzenie polskiego lekarza weterynarii - Komentarz do artykułów o boreliozie i anaplazmozie. Wetarynaria po Dyplomie, 10 str. 15.

 148. 148. Frymus T. , Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Etienne Thiry, Uwe Truyen and M

 149. 149. Uwe Truyen, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Etienne Thiry,

 150. 150. Etienne Thiry, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Uwe Truyen,

 151. 151. Alan D. Radford, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Etienne Thiry, Uwe Truyen,

 152. 152. Hans Lutz, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Etienne Thiry, Uwe Truyen,

 153. 153. Margaret J. Hosie, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Etienne Thiry, Uwe Truyen,

 154. 154. Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Etienne Thiry, Uwe Truyen,

 155. 155. Tim Gruffydd-Jones, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Etienne Thiry, Uwe Truyen,

 156. 156. Herman Egberink, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Etienne Thiry, Uwe Truyen,

 157. 157. Etienne Thiry, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J. Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D. Radford, Uwe Truyen,

 158. 158. Frymus T., 2009: Ogólnoświatowy alarm związany z grypą. Magazyn Wet. 18, 729-732.

 159. 159. Olga Szaluś- Jordanow, Dorota Chrobak, Jarosław Kaba, Michał Czopowicz, Lucjan Witkowski, Mariusz Nowicki, Magdalena Kizerwetter-Świda, Tadeusz Frymus, 2009: Genotyping of Staphyloccocus aureus subsp. anaerobius with the use of pulsed-field gel elec

 160. 160. Frymus T., 2009: Ospa krów u gryzoni, kotów i ludzi. Magazyn Wet. 18, 1090-1093.

 161. 161. Frymus T., 2009: Wakcynologia weterynaryjna – sukcesy i wyzwania. Lecznica Dużych Zwierząt 4, 4-6.

 162. 162. Czopowicz M., Kaba J., Szaluś-Jordanow O., Nowicki M., Witkowski L., Nowicka D., Frymus T., 2010: Prevalence of antibodies against Clamydophila abortus and Coxiella burnetii in goat herds in Poland. Pol. J. Vet. Sci. 13, 175-179.

 163. 163. Szaluś-Jordanow O., Czopowicz M., Marczak B., Frymus T., 2010: Przypadek choroby Addisona u kota. Medycyna wet. 66, 343-345.

 164. 164. Szaluś-Jordanow O., Kaba J., Czopowicz M., Witkowski L., Nowicki M., Nowicka D., Stefańska I., Rzewuska M., Sobczak-Filipiak M., Binek M., Frymus T., 2010: Epidemiological features of Morel’s disease in goats. Pol. J. Vet. Sci. 13, 437-445.

 165. 165. Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Frymus T., 2010: Cerebral toxoplasmosis in a cat. Medycyna Wet. 66, 784-786.

 166. 166. Czopowicz M., Szaluś-Jordanow O., Frymus T., 2010: Zolpidem poisoning in a cat. Austr. Vet. J. 88, 326-327.

 167. 167. Czopowicz, M; Kaba, J; Szalus-Jordanow, O, Nowicki, M., Witkowski, L., Frymus, T., 2010: Serological evidence of lack of contact with caprine herpesvirus type 1 and bluetongue virus in goat population in Poland. Pol. J. Vet. Sci. 13, 709-711.

 168. 168. Czopowicz M., Kaba J., Szaluś-Jordanow O, Nowicki M., Witkowski L., Frymus T., 2011: Seroprevalence of Toxoplasma gondii and Neospora caninum infections in goats in Poland. Veterinary Parasitology, 178, 339–341.

 169. 169. Szaluś-Jordanow O., T. Kanbar, I. Soedarmanto, N. Eissa, J. Alber, C. Lämmler. M. Zschöck, R. Weiss, J. Kaba, T. Frymus, 2011: Phenotypic and genotypic properties of Staphylococcus aureus subsp. anaerobius isolated from lymph node abscesses of goats,

 170. 170. Frymus T., 2011: Rozpoznawanie chorób zakaźnych kotów przebiegających z niedokrwistością. Magazyn Wet. Wydanie Specjalne, 32 – 35.

 171. 171. Czopowicz M., J. Kaba, L. Smith, O. Szalus-Jordanow, M. Nowicki, L. Witkowski, T. Frymus, 2011: Leptospiral antibodies in the breeding goat population of Poland. Vet. Rec. doi: 10.1136/vr.d4403

 172. 172. Czopowicz M., J. Kaba, H. Schirrmeier, E. Bagnicka, O. Szalus-Jordanow, M. Nowicki, L. Witkowski, T. Frymus, 2011: SEROLOGICAL EVIDENCE FOR BVDV-1 INFECTION IN GOATS IN POLAND. Acta Veterinaria Hungarica 59 (3), pp. 399–404, DOI: 10.1556/AVet.2

 173. 173. Nowicki M., J. Kaba, E. Mosiej, A. Lutyńska, E. Augustynowicz, M. Rzewuska, M. Binek, O. Szaluś-Jordanow, I. Stefańska, T. Frymus, 2011: FINGERPRINTING OF CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS STRAINS BY RANDOM AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA AND AMPLIFIED F

 174. 174. Witkowski L., Rzewuska M., Rzewuska D., Kizerwetter-Świda M., Frymus T.,

 175. Kita J., 2011: Zakażenia Rhodococcus equi u zwierząt i ludzi. Wiadomości

 176. Lekarskie tom LXIV, 306-309.

 177. 175. O. Szaluś–Jordanow, M. Czopowicz, A. Kosiec–Tworus, K. Zdeb, J. Sterna, T. Frymus. Insulinoma - ważny aspekt w diagnostyce różnicowej napadów drgawkowych u psów. Medycyna Weterynaryjna (2011):67,7, 488-490.

 178. 176. Czopowicz M., Kaba J., Szaluś-Jordanow O., Nowicki M., Witkowski L., Frymus T., 2012: Multivariate model for the assessment of risk of fetal loss in goat herds. Pol. J. Vet. Sci. 15, 67-75. DOI: 10.2478/v10181-011-0116-6

 179. 177. Pluta A., M. Materniak, A. Bleiholder, T. Frymus, P. Kita, M. Löchelt, J. Kuzmak, 2012: Occ OCCURENCE OF FELINE SPUMAVIRUS (FFV) SPECIFIC ANTIBODIES IN CAT SERA IN POLAND. Abstracts of the 11th International Feline Retrovirus Research Symposium, 26-2

 180. 178. Szaluś-Jordanow O., Czopowicz M., Frymus T., 2012: Niedomykalność zastawki dwudzielnej - kiedy (i jak) leczyć? Magazyn Weterynaryjny, 12.

 181. 179. Szaluś-Jordanow O., D. Chrobak, M. Pyrgiel, A. Lutyńska, J. Kaba, M. Czopowicz, L. Witkowski, M. Kizerwetter-Świda, M. Binek , T. Frymus, 2013: PFGE and AFLP genotyping of Staphylococcus aureus subsp. anaerobius isolated from goats with MorelR

 182. 180. Frymus T, 2013: „Choroby zakaźne”. W: Brabletz A. (red.) Kynologia łowiecka. Oficyna Wydawnicza FOREST, str. 77-81 (0,5 arkusza).

 183. 181. Thiry D., Heuschen M., Thiry C., Frymus T., Thiry E., 2013: Maladie de Carré. EMC – Vétérinaire, 10, (3), 1-9.

 184. 182. Frymus T., 2013: Grypa u psów i kotów. Magazyn Wet., 22, 192, 406-413.

 185. 183. Marian C Horzinek, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radfor

 186. 184. Margaret J Hosie, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 187. 185. Karin Möstl, Herman Egberink, Diane Addie, Tadeusz Frymus, Corine Boucraut-Baralon, Uwe Truyen, Katrin Hartmann, Hans Lutz, Tim Gruffydd-Jones, Alan D Radford, Albert Lloret, Maria Grazia Pennisi, Margaret J Hosie, Fulvio Marsilio, Etienne Thiry, Sán

 188. 186. Etienne Thiry, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, U

 189. 187. Karin Möstl, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 190. 188. Herman Egberink, Etienne Thiry, Karin Möstl, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, U

 191. 189. Maria Grazia Pennisi, Fulvio Marsilio, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 192. 190. Albert Lloret, Herman Egberink, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 193. 191. Herman Egberink, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 194. 192. Katrin Hartmann, Herman Egberink, Maria Grazia Pennisi, Albert Lloret, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 195. 193. Maria Grazia Pennisi, Herman Egberink, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 196. 194. Maria Grazia Pennisi, Herman Egberink, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 197. 195. Albert Lloret, Herman Egberink, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Tadeusz Frymus, Maria Grazia Pennisi, Tim Gruffydd-Jones, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 198. 196. Albert Lloret, Katrin Hartmann, Maria Grazia Pennisi, Tim Gruffydd-Jones, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 199. 197. Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Maria Grazia Pennisi, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 200. 198. Katrin Hartmann, Albert Lloret, Maria Grazia Pennisi, Lluis Ferrer, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Et

 201. 199. Maria Grazia Pennisi, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Lluis Ferrer, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Et

 202. 200. Albert Lloret, Katrin Hartmann, Maria Grazia Pennisi, Lluis Ferrer, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Et

 203. 201. Albert Lloret, Katrin Hartmann, Maria Grazia Pennisi, Lluis Ferrer, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Et

 204. 202. Albert Lloret, Katrin Hartmann, Maria Grazia Pennisi, Lluis Ferrer, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Et

 205. 203. Katrin Hartmann, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 206. 204. Maria Grazia Pennisi, Katrin Hartmann, Albert Lloret, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 207. 205. Katrin Hartmann, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Tim Gruffydd-Jones, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 208. 206. Tim Gruffydd-Jones, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U

 209. 207. Tim Gruffydd-Jones, Diane Addie, Sándor Belák, Corine Boucraut-Baralon, Herman Egberink, Tadeusz Frymus, Katrin Hartmann, Margaret J Hosie, Albert Lloret, Hans Lutz, Fulvio Marsilio, Karin Möstl, Maria Grazia Pennisi, Alan D Radford, Etienne Thiry, U