Pracownicy

Justyna Franc-Dąbrowska


dr hab.

Justyna Franc-Dąbrowska

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

+48 22 59 342 74

Justyna Franc-Dąbrowska ukończyła w 1999 r. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, stopień doktora uzyskała w 2002 r. (Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie), dr hab. otrzymała w 2011 r. (Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie). Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania przez wartość dla właścicieli. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na polityce dywidendy, strukturze kapitału, płynności finansowej i finansjalizacji. Autorka ok. 100 publikacji naukowych, uczestniczka wielu konferencji krajowych i zagranicznych, w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2019 r. Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich 2015-2019. W kadencji 2017-2019 Kierownik Zakładu Finansów Przedsiębiorstw, a od 2019 współtwórca i Kierownik Szkoły Doktorskiej SGGW.