Pracownicy

Piotr Fornalczyk


dr inż.

Piotr Fornalczyk

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej

+48 22 59 351 31