Pracownicy

Tomasz Florowski


dr inż.

Tomasz Florowski

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Technologii Żywności

+48 22 59 375 33Obszar działalności naukowej:

Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych.

Technologia przetworów z mięsa dużych zwierząt rzeźnych.

Wykorzystanie przetwórcze alternatywnych surowców mięsnych.

Wykorzystanie przetwórcze mięsa wieprzowego obarczonego wadami jakościowymi.

Technologia niskotłuszczowych kiełbas drobno rozdrobnionych.

Technologia funkcjonalnych i wygodnych przetworów mięsnych.

Wpływ dodatków funkcjonalnych (m.in. transglutaminazy, karagenu, fosforanów, białek roślinnych, skrobi modyfikowanych, preparatów kolagenowych, barwników) na jakość farszów i produktów mięsnych.

Zastosowanie obiektywnych metod pomiaru barwy do oceny jakości mięsa.

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny jakości mięsa dużych zwierząt rzeźnych.

Badanie preferencji konsumenckich mięsa i przetworów mięsnych.

Publikacje

 1. Chmiel M., Słowiński M., Dasiewicz K., Florowski T. (2012): Application of a computer vision system to classify beef as normal or dark, firm, and dry. Journal of Animal Science 90, (11), 4126-4130

 2. Kobyliński J., Florowski T. (2012): Wpływ dodatku fosforanów i węglanu sodu na jakość szynek restrukturyzowanych wyprodukowanych z mrożonego mięsa PSE. ŻYWNOŒĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 85 (6), 167-179

 3. Pietrzak D., Mroczek J., Garbaczewska A., Florowski T., Riedel J. (2009): Wpływ wybranych dodatków do paszy o działaniu przeciwbakteryjnym na jakość mięsa i tłuszczu kurczšt. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 65, nr 4, s. 268-271

 4. Florowski T., Pisula A., Rola M. (2008): Porównanie mięsności i jakości technologicznej mięsa świń rasy puławskiej i jej krzyżówek z rasami wielka biała polska i polska biała zwisłoucha. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 64, nr 5, s. 673-676

 5. Florowski T., Adamczak L., Grześkiewicz S. (2007): Effect of sex and live weight on chemical composition and fatty acid profile in ostrich musculus gastrocnemius pars externa. Animal Science, Vol. 1 Proceedings, s. 41-42

 6. Florowski T., Pisula A., Kamyczek M. (2007): Ocena wpływu wysokiej mięsności na jakość mięsa świń wolnych od genu RYR1T. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 63, nr 3, s. 326-329

 7. Florowski T., Pisula A., Pietrzak D., Kamyczek M. (2007): Influence of breed and RYR1 genotype on TBA value of pork stored under refrigeration or freezing conditions. Animal Science, Vol. 1 Proceedings, s. 43-44

 8. Adamczak L., Pisula A., Florowski T., Grzybowski M. (2007): The effect of transport and lairage on pH48 of beef. Animal Science, Vol. 1 Proceedings, s. 5-6

 9. Pietrzak D., Mroczek J., Jankiewicz M., Florowski T., Niemiec J. (2007): The effect of plant feed additives on the quality of chicken meat and fat. Animal Science, Vol. 1 Proceedings, s. 108-109

 10. Chmiel M., Słowiński M., Dasiewicz K., Florowski T. (2011): An attempt to use computer vision systems (CVS) to detect DFD defect in beef. New Trends In Food Analytics (red. Szołtysik M., Dšbrowska A.). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 11. Florowski T. (2011): Skład chemiczny mięsa. Zagadnienia ogólne. Mięso – podstawy nauki i technologii (red. Pisula A., Pospiech E.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 133-142.

 12. Pisula A., Florowski T. (2011): Produkcja rzeŸniana. Mięso – podstawy nauki i technologii (red. Pisula A., Pospiech E.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 52-88, 97-119.

 13. Florowski T., Pisula A., Pospiech E. (2011): Łańcuch produkcji mięsa wysokiej jakości. Mięso – podstawy nauki i technologii (red. Pisula A., Pospiech E.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 249-262.

 14. Czubała A., Obiedziński M.M., Pisula A., Różycki M., Płonka S, Węglarzy K, Florowski T., Obiedziński M.W. (2009): System gwarantowanej jakości żywności QAFP. Gospodarka Mięsna, R. 61, nr 10, s. 28-32.

 15. Obiedziński M.W., Pisula A., Stanisław S., Różycki M., Węglarzy K, Czubała A., Florowski T., Obiedziński M.M. (2009): System gwarantowanej jakości żywności QAFP. Cz. 1. Kulinarne mięso wieprzowe. Gospodarka Mięsna, R. 61, nr 11, s. 16-18.

 16. Obiedziński M.W., Pisula A., Płonka S., Różycki M., Węglarzy K., Czubała A., Florowski T., Obiedziński M.M. (2009): System gwarantowanej jakości żywności QAFP. Cz. 2. Kulinarne mięso wieprzowe. Gospodarka Mięsna, R. 61, nr 12, s. 18, 20-22.