Pracownicy

Marcin Filipecki


dr hab.

Marcin Filipecki

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

+48 22 59 321 71Zainteresowania naukowe:

molekularne aspekty interakcji roślin ze szkodnikami

bioinformatyka

metabolomika

genetyka rozwoju roślin

wyciszanie genów u roślin

aktywność białek roślinnej ściany komórkowej

Publikacje