Pracownicy

Bartłomiej Kacper Fijołek


mgr inż.

Bartłomiej Kacper Fijołek

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny