Pracownicy

Justyna Fidler


dr

Justyna Fidler

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Biochemii

+48 22 59 325 74Wykształcenie:

2011-2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, studia doktoranckie w dyscyplinie agronomia; specjalność: Postęp biologiczny i technologiczny

w kształtowaniu zasobów środowiska; praca doktorska: "Udział genów kodujących wybrane enzymy metabolizmu kwasu abscysynowego w regulacji spoczynku ziarniaków pszenżyta (X Triticosecale Wittm)".

2009-2011 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii; kierunek: biologia; specjalność: biologia roślin; dyplom magistra biologii

07.02.2010-21-06.2010 Uniwersytet w Gandawie, Belgia, Wydział Inżynierii Bionauki; przedmioty z programu studiów magisterskich: Master of Science in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

2006-2009 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii; kierunek: biologia; dyplom licencjata biologiiDoświadczenie zawodowe:

od 01.10.2015 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Biochemii; stanowisko: asystent

Publikacje

  1. 1. Fidler J., Zdunek-Zastocka E., Prabucka B., Bielawski W. 2016. Abscisic acid content and the expression of genes related to its metabolism during maturation of triticale grains of cultivars differing in pre-harvest sprouting susceptibility. Journal of

  2. 2. Zdunek-Zastocka E., Fidler J., Prabucka B., Pojmaj M. 2016. Wrażliwość na kwas abscysynowy zarodków pszenżyta odmian różniących się podatnością na porastanie. Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania, ISBN 978-83-945311-0-2, 367-377

  3. 3. Fidler J., Zdunek-Zastocka E., Bielawski W. 2015. Regulation of abscisic acid metabolism in relation to the dormancy and germination of cereal grains. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1):3-11