Pracownicy

Ewa Ferens


dr inż.

Ewa Ferens

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

+48 22 59 340 32Studia doktoranckie: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW:

2009 -2014

Obszar badawczy: rozwój regionalny, makroekonomia, ekonomika turystyki;

Publikacje

 1. Ferens E. 2011: Tourism function of Mazovia voivodship. ACTA Oeconomia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

 2. Ferens E. 2010: Fundusze UE jako forma wsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych w polskich regionach. ACTA Oeconomia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.

 3. Ferens E. 2012: Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej jednostek terytorialnych [w:] Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlasce.

 4. Ferens E. 2013: Turystka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013, nr 102.

 5. Ferens E. 2013: Turystyka jako czynnik podnoszenia konkurencyjności lokalnej [w:] Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

 6. Ferens E. 2013: The role of local authorities in tourism development: a case of Mazovia region in Poland, VI International Tourism Congress, Peniche, Portugal.

 7. Ferens E. 2014: “The importance of public-private partnership in enhancing tourism destination competitiveness” [in:] Tourism Research in a Changing World, Copyright GITUR, Portugal.

 8. Ferens E. 2015: Czynniki warunkujące konkurencyjność terytorialną na przykładzie gmin województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

 9. Ferens E. 2015: Możliwości wsparcia turystyki wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w: Turystyka wiejska i agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku / pod red. Wioletty Kamińskiej, Małgorzaty Wilk-Grzywny. - Warszawa : Komi

 10. Ferens E. 2015: Evaluation of regional wage convergence in Poland. Acta Oeconomia 14 (4) 2015, Wydawnictwo SGGW.

 11. Ferens E.: 2015: Rola gminy w rozwijaniu funkcji turystycznej / Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów / red. nauk. Irena Jędrzejczyk.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek.

 12. Ferens E. 2016: Warszawa jako główny obszar recepcji ruchu turystycznego w Polsce, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 13. Ferens E. 2016: City break tourism in Europe Sustainable development of tourism market : international practices and Russian experience : IV International scientific-practical conference, Stavropol, 2016.

 14. Ferens E. 2016: Ekonomiczny wpływ turystyki na konkurencyjność regionalną. Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-719-3