Pracownicy

Agata Marzec


dr hab.

Agata Marzec

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

+48 22 59 375 65Pełnione funkcje w SGGW:

•Pełnomocnik Dziekana d/s Współpracy z Gospodarką (od 01.09.2012 r.)Zainteresowania naukowe w technologii i inżynierii żywności:

•właściwości akustyczne, mechaniczne i sorpcyjne produktów zbożowych

•tekstura żywności suszonej

•reologia cieczy

•ekologiaCzłonek towarzystw naukowych i organizacji:

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Oddział Warszawski (skarbnik od 2002r.)

Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Warszawski (od 2006r.)

Komitet Nauk o Żywności PAN (sekretarz 2007-2010)

Publikacje

 1. Marzec A., Kowalska H. 2019. Charakterystyka i metody oczyszczania ścieków w przemyśle piekarskim i cukierniczym. Przemysł Spożywczy, 6, 43-46

 2. Marzec A., Damaziak K., Kowalska H., Riedel M., Michalczuk M., Koczywąs E., Cisneros F., Lenart A., Niemiec J. 2019. Effect of Hens Age and Storage Time on Functional and Physiochemical Properties of Eggs. Journal of Applied Poultry Research, 28, 280-300.

 3. Marciniak-Lukasiak K., Marzec A., Żbikowska A., Kozłowska M. 2019. The effect of selected additives on the oil uptake and quality parameters of instant fried noodles. Journal Applied Sciences, 9, 936, 2-14.

 4. Ostrowska-Ligeza E., Marzec A., Górska A., Wirkowska-Wojdyła M., Bryś J., Rejch A., Czarkowska K. 2019. A comparative study of thermal and textural properties (acoustic and mechanical) of milk, white and dark chocolates. Thermochimica Acta, 671, 60-69.

 5. Damaziak K., Marzec A., Riedel J., Szeliga J., Koczywąs E., Cisneros F., Michalczuk M., Łukasiewicz M., Gozdowski D., Siennicka A., Kowalska H., Niemiec J., Lenart A. 2018. Effect of dietary canthaxanthin and iodine on the production performance and tabl

 6. Damaziak K., Marzec A., Kieliszek M., Bucław M., Michalczuk M., Niemiec J. 2018. Comparative analysis of structure and strength of vitelline membrane and physical parameters of yolk of ostrich, emu, and greater rhea eggs. Poultry Science, 97, 3, 1032-1040

 7. Michalczuk M., Marzec A., Damaziak K., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Bogdańska K., Slósarz J., Niemiec J., De Smet S. 2018. Application of the support sensory system and principal component analysis to compare meat of chickens of two genotypes. CyTA - Journal of

 8. Kowalska H., Marzec A., Kowalska J., Samborska K., Lenart A. 2018. Development of apple chips technology. Heat and Mass Transfer, 54(12), 3573–3586 (IF2018 = 1,494) - 20

 9. Kowalska J., Kowalska H., Marzec A., Brzeziński T., Samborska K., Lenart A. 2018. Dried strawberries as a high nutritional value fruit snack. Food Science and Biotechnology, 27, 3, 799-807.

 10. Kowalska H., Marzec A., Kowalska J. Ciurzyńska A., Samborska K., Bialik M., Lenart A. 2018. Rehydration properties of hybrid method dried fruit enriched by natural components. International Agrophysics, 32, 2, 175-182.

 11. Kowalska H., Marzec A., Kowalska J. Ciurzyńska A., Samborska K., Cichowska J., Rybak K., Lenart A. 2017. Osmotic dehydration of Honeoye strawberries in solutions enriched with natural bioactive molecules. LWT - Food Science and Technology, 85, 500-505.

 12. Domian E., Brynda-Kopytowska A., Marzec A. 2017. Functional properties and oxidative stability of flaxseed oil microencapsulated by spray drying using legume proteins in combination with soluble fiber or trehalose. Food and Bioprocess Technology, 10, 7, 1

 13. Marzec A., Mieszkowska A., Stańczyk U. 2016. Wpływ czasu przechowywania w warunkach zamrażalniczych na teksturę chleba słonecznikowego z odroczonego wypieku. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 23, 1, 117-127.

 14. Marzec A., Michalczuk M., Damaziak K., Mieszkowska A., Lenart A., Niemiec J. 2016. Correlations between vitelline membrane strength and selected physical parameters of poultry eggs. Ann. Anim. Sci., 16(2), 1–11.

 15. Mieszkowska A., Marzec A. 2016. Effect of polydextrose and inulin on texture and consumer preference of short-dough biscuits with chickpea flour. LWT - Food Science and Technology, 73, 60-66.

 16. Ciurzyńska A., Marzec A., Mieszkowska A., Lenart A. 2017. Structure influence on mechanical and acoustic properties of freeze-dried gels obtained with the use of hydrocolloids. Journal of Texture Studies, 48, 2, 131-142.

 17. Świetlicka I., Muszyński S., Marzec A. 2015. Extruded bread classification on the basis of acoustic emission signal with application of artificial neural networks. Int. Agrophys., 29, 1-9.

 18. Michalczuk M., Jóźwik A., Damaziak K., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Marzec A., Gozdowski D., Strzałkowska N. 2016. Age-related changes in the growth performance, meat quality, and oxidative processes in breast muscles of three chicken genotypes. Turk J. Vet Ani

 19. Mieszkowska A., Marzec A. 2015. Właściwości sorpcyjne ciastek kruchych z mąką z ciecierzycy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 582, 35-42.

 20. Damaziak K., Michalczuk M., Szara T., Marzec A., Niemiec J., Turek B. 2014. Effect of genotype on selected quality attributes of turkey bone. Europ. Poult. Sci. (Archiv für Geflügelkunde), 78, 1-17.

 21. Mieszkowska A., Marzec A., 2015. Structure analysis of short-dough biscuits and its correlation with sensory discriminants. Journal of Texture Studies, 46, 5, 313-320.

 22. Błońska A., Marzec A., Błaszczyk A., 2014. Instrumental evaluation of acoustic and mechanical texture properties of short-dough biscuits with different content of fat and inulin, Journal of Texture Studies, 45, 3, 226-234.

 23. Marzec A., Kowalska H., Ołdak B. 2013. Wpływ techniki suszenia wiśni na właściwości teksturalne suszu oceniane metodą akustyczną i mechaniczną. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 4(89), 210-221.

 24. Marzec A., Cacak-Pietrzak G., Gondek E., 2011. Mechanical and acoustic properties of spring wheat versus its technological quality factors. Journal of Texture Studies. 42, 319–329.

 25. Marzec A., Kowalska H., Zadrożna M., 2010. Analysis of instrumental and sensory texture attributes of microwave–convective dried apples. Journal of Texture Studies. 41, 417–439.

 26. Marzec A., Lewicki P.P., Ranachowski Z., 2007. Influence of water activity on acoustic properties of flat extruded bread. Journal of Food Engineering. 79, 410-422.

 27. Marzec A., Lewicki P.P., 2006. Antiplasticization of cereal-based products by water. Part I. Extruded flat bread. Journal of Food Engineering. 73, 1-8.