Pracownicy

Luiza Ochnio


dr

Luiza Ochnio

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Ekonometrii i Statystyki

+48 22 59 342 53Funkcje pełnione na Wydziale:Sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (od 2016 roku)

Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Absolwentów na kierunku Informatyka

Pełnomocnik Dziekana ds Zamówień Publicznych (2008-2016)

Członek Rady Wydziału (2008-2012)

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji MIBE 2018), Uniwersytet Wirtualny (2010 i 2014), członek lub sekretarz komitetu organizacyjnego konferencji ISIM (2012 - 2018).

Wyjazdy zagraniczne (Teaching staff mobility w ramach ERASMUS plus):

9-19.09.2016 Chiang Mai University, Tajlandia

6-13.05.2017 Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Grecja

7-11.05.2018 Agricultural University of Tirana, AlbaniaUdział w Konferencjach zagranicznych:

7-9.05.2018 2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences - ICOALS, Tirana, Albania

20-23.03.2017, 8th iCatse Conference on Information Science and Applications, ICISA2017, Macau

Publikacje

 1. A. Jakubska-Busse, M.W. Janowicz, L. Ochnio, J.M.A. Ashbourn, Pickover biomorphs and non-standard complex numbers, W: Chaos, Solitons & Fractals 2018, Vol. 113, s. 46-52 (25 pkt)

 2. Maciej Janowicz, Leszek J. Chmielewski, Joanna Kaleta, Luiza Ochnio, Arkadiusz Orłowski, Andrzej Zembrzuski, Persistent correlations in major indices of the world stock markets, W: Complex systems : solutions and challenges in economics, management and en

 3. Joanna Pławińska-Czarnak, Luiza Ochnio, Joanna Zarzyńska, Janusz Bogdan, Jarosław Kaba, Alicja Majewska, Emilia Bagnicka, Design and implementation of a database enhancing the collection, management and analysis of data in an animal sciences project, W: A

 4. M. Janowicz, L. Ochnio, L.J. Chmielewski, and A. Orłowski, Application of automated theorem-proving to philosophical thought : Spinoza's Ethics, W: Information Science and Applications 2017 / eds. Kuinam J Kim, Nikolai Joukov. - Cham : Springer Internatio

 5. Grzegorz Koszela, Luiza Ochnio, Changes in consumer food preferences in EU countries from 2001-2013, W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2017, T. 17 (32), z. 4, s. 161-171

 6. B. Madras-Majewska, N. V. Halko, M. Ochnio, L. Ochnio, A. Halko, The content of mercury in honey originating from different region of Poland and Belorussian, w: Sovremennye Problemy Pčelovodstva 2017, s. 271-276

 7. B. Madras-Majewska, M. Szybisty, L. Ochnio, M. Ochnio, N. V. Halko, A. N. Krychautsova, Beekeepers opinion survey on the imact of pesticides on bee population, W: Sovremennye Problemy Pčelovodstva 2017, s. 276-285

 8. Jakubska-Busse A., Janowicz M., Ochnio L., Jackowska-Zduniak B., Shapes of leaves with parallel venation. Modelling of the Epipactis sp. (Orchidaceae) leaves with the help of a system of coupled elastic beams, PeerJ 2016, Vol. 4, s. 1-13 (35 pkt)

 9. Madras-Majewska B., Skonieczna Ł., Sokół R., Michalczyk M., Lisowska Ż., Ochnio L., Health condition of bees inhabiting wild beehives and logs located in the forest districts of north-eastern Poland, Biomics 2016, Vol. 8, nr 1, s. 48-53

 10. Madras-Majewska B., Halko N., Rosiak E., Ochnio L., Ochnio M., Halko A., Kuczyńska B., Assessment of microbiological quality of Belorussian nectar honeys, Biomics 2016, Vol. 8, nr 1, s. 40-47

 11. Chmielewski L., Janowicz M., Ochnio L., Orłowski A., Clusterization of indices and assets in the stock market, Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2015 : 16th International Conference, Wroclaw, Poland, October 14-16, 2015, pr

 12. Madras-Majewska B., Ochnio L., Ochnio M., Use of bee products in livestock nutrition and therapy, Medycyna Weterynaryjna 2015, Vol. 71, nr 2, s. 94-99 (15 pkt)

 13. Koszela G., Ochnio L., Women participation in European Union countries parliaments (research note), Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics 2014, Vol. 15, nr 1, s. 224-229

 14. Madras-Majewska B., Ochnio L., Ochnio M., Zajdel B., Kamiński Z., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Influence of different oxygen and nitrogen mixtures on the survival of worker bees after anesthesia with carbon dioxide, Medycyna Weterynaryjna 2014, Vol. 70

 15. Madras-Majewska B., Ochnio L., Ochnio M., Impact of the bioaccumulation of selected toxic elements on the condition of bees and other organisms, Medycyna Weterynaryjna 2014, Vol. 70, nr 12, s. 715-718 (15 pkt)

 16. Kosmala G., Ochnio L., Orłowski A., Rusek M.,"Wykorzystanie funkcji Hotspot narzędzia Xerte do budowania prezentacji interaktywnych" w: E-mentor, Wyd. SGH, Warszawa 2013, Vol 4(51), str. 50-59

 17. Madras-Majewska B., Kamiński Z., Balcerak M., Ochnio L."Effect of different oxygen and nitrogen ratios in bees awakened from carbon dioxide anesthesia on their behavior and survival after this exertion", Medycyna Weterynaryjna Warszawa 2013, Vol. 69, nr 1

 18. Madras-Majewska B., Ochnio L., Ochnio M., Ścięgosz J."Comparison of components and number of Nosema sp. spores of wintering Carniolan and Italian bees debris", Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science Wyd. WULSPRESS 2013, T.52, s

 19. Zmarzłowski K., Ochnio L."Zmiany na rynku wina w Polsce w latach 1999-2009" Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T.15, z.4, str. 459-465

 20. Zmarzłowski k., Budzyński R., Ochnio L., Orłowski A., Kietlińska K.,"ELECTRONIC TAX FORMS AS AN EXAMPLE OF EASING INTO DIGITAL SOCIETY IN POLAND" Information Systems in Management T.XVII The Role and Applications of ICT in Digital Economy and e-Business,

 21. Kosmala G., Ochnio L., Orłowski A., „E-learning w dydaktyce osób z dysfunkcją słuchu”.Monografia: Technologie i narzędzia e-learningu, redakcja naukowa: A.Orłowski i L.Ochnio, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2011, str. 63-73.

 22. Redakcja naukowa monografii: Technologie i narzędzia e-learningu, red. nauk. A. Orłowski, L. Ochnio, Wyd. SGGW, Warszawa 2011

 23. Redakcja naukowa monografii: Metodologia i ewaluacja e-learningu, red. nauk. A. Orłowski, L. Ochnio, Wyd. SGGW, Warszawa 2011

 24. Budzyński R., Ochnio L., Orłowski A., „O legalności i bezpieczeństwie składania nie (e)podpisanych deklaracji podatkowych.”, Podpis Elektroniczny i Biometryczne Metody Identyfikacji, redakcja naukowa: B. Hołyst, J. Pomykała, Wydawnictwo Wyższe

 25. Orłowski A., Mazur P., Ochnio L., Rusek M., Woźniakowski M., 2010: „Metody i narzędzia wykorzystywane przy wdrażaniu dużego projektu e-learningowego.” E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, pod red. Marcina Dąbrow

 26. Michalik P., Kośla T., Skibniewska E., Cieślik L., 2006: “The influence of place and term of samples collections on zinc concentration in honey bee (Apis meliffera) organism and in bee products.” In: H. Górecki, Z.Dobrzański, P. Kafarski (eds)

 27. Madras-Majewska B., Jasiński Z., Cieślik L., „The comparison of drone damages in bee colonies”, 2005: Scientfic Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, Lwów, Naukowij Wisnik tom 7, nr 4 (27), str. 179-184.

 28. Madras-Majewska B., Jasiński Z., Cieślik L., „The comparison of bee workers damages in their own colonies and in strange colonies”, 2005: Scientfic Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, Lwów, Naukowij Wisnik tom 7, nr 4 (2

 29. Kośla T., Skibniewski M., Skibniewska E.M., Cieślik L., Michalik P. 2005 „Absorption and transport of iron in human and animal organism and the expression of mRNA hepcidin”, 2005: V-th International Symposium on trace elements in human; new pe

 30. Kośla T., Cieślik L , Skibniewski M., Wrzesień R., Skibniewska E.M., Michalik P. „Hepcydyna – hormon o podstawowej roli w metabolizmie żelaza u człowieka i zwierząt”, 2004 Cz.1. Rola hepcydyny we wchłanianiu żelaza z przewodu pokarmowego

 31. Kośla T., Cieślik L , Skibniewski M., Wrzesień R., Skibniewska E.M., Michalik P. „Hepcydyna – hormon o podstawowej roli w metabolizmie żelaza u człowieka i zwierząt”, 2004 Cz.2. Rola hepcydyny przy niedokrwistości, niedotlenieniu, w stan

 32. Yanushko O., Żarski T.P., Żarska H., Arkuszewska E., Cieslik L. „ Sodierżanie rtuti w produktach żiwotnogo proischożdienia na terytorii Czerwinskogo rajona Republiki Polsza”: 2004, Zbornik naucznych trudow, Grodno, Republika Białoruś Tom 3, cz

 33. Cieslik L., Żarski T.P., Kiegiel E., Żarska H., Siluk I. „ Mercury concentration in tissues of breams (Abramis brama) caught during the different seasons of the year”:2004, Zbornik naucznych trudow, Grodno, RB Tom 3, cz.3, str. 130-133

 34. Kiegiel E., Cieslik L., Żarski T.P., Żarska H., Dobruk E. „ The influence of the thermal processing on the mercury level in the carps muscules”: 2004, Zbornik naucznych trudow, Grodno, RB Tom 3, cz.3, str. 133-136

 35. Żarski T.P., Cieslik L., Żarska H., Samek M. „ The comparison of mercury concentration in the tissues of free living pheasants and broiler chickens”:2004, Current problems of breeding, health, growth and production of poultry, Ceske Budejovice

 36. Żarski T.P., Żarska H., Arkuszewska E., Val’ka J., Cieslik L., Klimaszewski K. “Comparison between mercury concentration in hair and blood of dogs”: 2003, Obieg pierwiastków w przyrodzie, Wyd. IOŚ, Warszawa, Monografia tom 2, str. 362-

 37. Cieslik L., Żarska H., Kawalkowska K., Żarski T.P. “Wpływ płci na zawartość rtęci w narządach wewnetrznych I mięśniach ryb słodkowodnych”: 2003, Obieg pierwiastków w przyrodzie, Wyd. IOŚ, Warszawa, Monografia tom 2, str. 380-384

 38. Żarski T.P., Rejt Ł., Żarska H., Cieslik L., Żarski J.F., Valka J. „ Mercury in skin and feathers of wild birds collected in Warsaw conurbation area”:2003, Ekologia, Bratislava, Vol 22, Nr 4, str. 376-380

 39. Żarski T.P., Pawluk J., Samek M., Żarska H., Arkuszewska E., Cieslik L., Czeczko O, Kiegiel E., Żarski J. “Porównanie skażenia rtęcią wołowiny pochodzącej z Polski I z krajów ościennych”: 2003, Monografia Current problems of breeding, health,

 40. Czeczko O., Cieslik L., Kiegiel E., Żarski T. „ Srawnitelnaja charakteristika tkanej otdelnych widow ryb zarażonnych rtutju obitajuszczych w isskustwiennych wodojomach i otkrytych wodach”: 2003, Monografia Sielskoje hozjajstwo problemy i persp

 41. Kiegiel E., Cieslik L., Czeczko O., Żarski T.P. „ Ocenka prigodnosti tkanej dożdewogo czerwia (Lumbricus terrestis) dla monitoringa zarażenia rtutju okrużajuściej sredy”: 2003, Monografia Sielskoje hozjajstwo problemy i perspektywy, str. 245-

 42. Cieslik L., Kiegiel E., Czeczko O., Żarski T.P., Siluk J.W. „ Izmienienie koncentracji rtuti w tkaniach i organach sielskochozajstwiennych żywotnych grodnienskoj obłasti”: 2003, Monografia Sielskoje hozjajstwo problemy i perspektywy, str. 355