Pracownicy

Jarosław Chormański


dr hab.

Jarosław Chormański

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej