Pracownicy

Jaroslaw Chormanski


dr hab.

Jaroslaw Chormanski

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnejdr hab. Jarosław Chormański, prof SGGW,Kierownik Katedry Teledetekcji i Badań Środowiska,Instytut Inżynierii Środowiska,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa