Pracownicy

Anna Bzducha-Wróbel


dr inż.

Anna Bzducha-Wróbel

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

+48 22 59 376 56

Biotechnologiczne wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego w produkcji składników żywności i pasz. Beta-glukany pochodzenia drożdżowego. Biotechnologia i mikrobiologia żywności.