Pracownicy

Adam Byk


dr inż.

Adam Byk

Wydział Leśny

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

+48 22 59 381 61Zainteresowania naukowe:

- biologia i taksonomia Scarabaeoidea Europy

- chrząszcze saproksyliczne Polski

- biologia, kontrola i zwalczanie owadów uszkadzających i drzewostany

Curriculum Vitae

http://wl.sggw.pl/structure/ochrona/zaklad-entomologii-ekologii-i-ekoturystyki/pracownicy/dr-inz.-adam-byk