Pracownicy

Agnieszka Bus


dr inż.

Agnieszka Bus

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

+48 22 59 350 99Wykształcenie2013 r. Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, ochrona i kształtowanie środowiska –

ochrona wód

2008 r. Magister inżynier, SGGW w Warszawie, Ochrona Środowiska

2006 r. Inżynier, Politechnika Radomska, Zarządzanie i inżynieria w ochronie

środowiskaObszar NaukowyOchrona wód

Ochrona i kształtowanie ekosystemów wodnych

Ocena stanu ekologicznego wód

Inżynieria ekologiczna