Pracownicy

Wojciech Burza


dr hab.

Wojciech Burza

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

+48 22 59 321 73