Pracownicy

Paweł Burdiak


dr

Paweł Burdiak

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin