Pracownicy

Izabela Burawska-Kupniewska


dr inż.

Izabela Burawska-Kupniewska

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

385 41