Pracownicy

Wojciech Buczek


dr inż.

Wojciech Buczek

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej

+48 22 59 351 46