Pracownicy

Marian Brzozowski


prof. dr hab.

Marian Brzozowski

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli ZwierzątProfesor z zakresu rolnictwa, specjalność: hodowla zwierząt futerkowych (2006)

- Główny przedmiot nauczania: "Hodowla i użytkowanie zwierząt futerkowych" oraz "Technologia produkcji skór futerkowych" (Wydział Nauk o Zwierzętach);

- Inne przedmioty nauczania: "Podstawy produkcji zwierzęcej" (Wydział Inżynierii Produkcji) "Produkcja zwierzęca w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju" (Wydział Inżynierii Produkcji)

- promotorstwo prac: ponad 50 magisterskich oraz 4 doktorskie.

- Znaczące projekty:

o "Poprawa wyników rozrodu u królików przy zastosowaniu probiotyku". Praca doktorska; wyniki zostały opublikowane.

o "Wyniki rozrodu na fermie szynszyli w zależności od warunków oświetlenia”. Praca doktorska, wyniki zostały opublikowane.

o "Poprawa strawności włókna u lisów hodowlanych przy zastosowaniu preparatów enzymatycznych". Praca doktorska, wyniki zostały opublikowane.

o "Kumulacja metali ciężkich w tkankach królików w zależności od zanieczyszczenia środowiska” praca doktorska, wyniki zostały opublikowane.

o "Ochrona lokalnych ras – królik biały popielnianski ".Główny ekspert projektu UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) .

- Członkostwo w organizacjach zawodowych:

o IFASA (International Fur Animal Scientific Association) - Członek Zarządu IFASA od 1996 roku

o PTZ (Polskie Towarzystwo Zootechniczne) - członek Sekcji Zwierząt Futerkowych produkcji od 1980 roku

Publikacje

 1. Brzozowski M., Dzierżanowska-Góryń D., Gałązka A. Attempts to analyze finn-raccoons (Nyctereutes procyonoides) fur-biting problem Roczniki Naukowe PTZ 2010, 3, 151-158

 2. Brzozowski M., Krym K. The character types of the blind guide dogs. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 2011, 49, 5 – 10

 3. Brzozowski M. Głogowski R., Grzeszczak-Pytlak A. Reproductive efficiency of mink females, selected for weaned litter size after first season of reproduction. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Animal Science 2012, 5 - 8

 4. Gacek L., Brzozowski M., Głogowski R. Reproductive performance of bucks with various behavioral types in New Zealand White and Termond White rabbits. World Rabbit Science Association, Proceedings 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt 2012,

 5. Gacek L., Brzozowski M., Głogowski R. Study on repeatability of sire behavioral types in F1 bucks of New Zealand White and Termond White rabbits. World Rabbit Science Association, Proceedings 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt 2012, 101

 6. Brzozowski M., Maćkowiak-Kondrak B., Głogowski R. Reproductive efficiency of Scanbrown and Mahogany mink females, selected for litter size. Scientifur 2012, vol. 34, 267-269

 7. Brzozowski M. Mam zastrzeżenia (opinia nt. projektu ustawy o ochronie zwierząt). Hodowca zwierząt futerkowych, 2012, 46, 6-7

 8. Brzozowski M. Żywienie i pielęgnacja szczeniąt lisów i norek. Hodowca zwierząt futerkowych, 2012, 47, 6-9

 9. Brzozowski M. Dobrostan zwierząt futerkowych w perspektywie europejskiej. Hodowca zwierząt futerkowych, 2012, 48, 7-8

 10. Brzozowski M. Projekt WELFUR - narzędzie oceny poziomu dobrostanu na fermach zwierząt futerkowych. Hodowca zwierząt futerkowych, 2012, 49, 6-7

 11. Brzozowski M. Wpływ probiotyków i prebiotyków na funkcjonowanie układu pokarmowego królika. rozdział w: Profilaktyka chorób królików, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod red. R. Kupczyńskiego i T. Piaseckiego, Wrocław 2013, 85 –

 12. Brzozowski M., Grzeszczak-Pytlak A. Bacillus cereus as probiotic factor affecting fattening results in rabbits. 18th International symposium on housing and diseases of rabbits, furproviding animals and pet animals. VVB Laufersweiler Verlag, Giessen, 2013

 13. Brzozowski M. Zagadnienia żywienia norek podczas obrad X Światowego Kongresu Hodowli Zwierząt Futerkowych w Kopenhadze w sierpniu 2012 roku. Hodowca zwierząt futerkowych, 2013, 50, 22-24

 14. Brzozowski M., Gałązka A. próba analizy problemu samoogryzania jenotów. Hodowca zwierząt futerkowych, 2013, 51, 16-19

 15. Brzozowski M., Maćkowiak-Kondrak B. Porównanie wyników rozrodu dwóch odmian barwnych norek. Hodowca zwierząt futerkowych, 2013, 52, 20-22