Pracownicy

Bogdan Brzeziecki


prof. dr hab.

Bogdan Brzeziecki

Wydział Leśny

Katedra Hodowli Lasu

+48 22 59 381 10Zainteresowania badawcze i działalność dydaktyczna:ekologia i hodowla lasu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury i dynamiki lasów naturalnych i zagospodarowanych, technik i metod półnaturalnej hodowli lasu, modelowania dynamiki lasu w zmiennych warunkach środowiska przyrodniczego,

komputerowego wspomagania decyzji w planowaniu hodowlanym,

ochrony przyrody w lasach zagospodarowanych

Curriculum Vitae

http://wl.sggw.pl/structure/hodowla/cv/index.htm#BB