Pracownicy

Katarzyna Brzezicka


mgr inż.

Katarzyna Brzezicka

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

593 76 63