Pracownicy

Andrzej Bryś


dr inż.

Andrzej Bryś

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Podstaw Inżynierii

+48 22 59 346 09Wykształcenie:

- Stopień doktora nauk rolniczych, praca doktorska: „Badanie procesu konwekcyjnego suszenia biomasy drzewnej”, promotor: prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji, październik 2012;

- Studia Doktoranckie z dziedziny: Nauki Rolnicze, dyscypliny: Inżynieria Rolnicza, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji, 2006 – 2010;

- Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 2008;

- Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, 2010;

- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2005, 2010;

- Szkolenie w zakresie HACCP – System Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności, SGGW, Warszawa, 2002;

- Studia magisterskie, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Kierunek Logistyka i Technologia Transportu, 2002 – 2004;

- Studia inżynierskie, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji, Kierunek Technika Rolnicza i Leśna, 1998 – 2001;

- Egzamin maturalny,1997.Praca:

- SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Inżynierii,

adiunkt; 2012 – obecnie;

- SCHENKER Sp. z o. o.:

specjalista organizacji ruchu, 2009 – 2012;

dyspozytor, 2002 – 2009.Badania i osiągnięcia:

Obszar działań naukowych: suszarnictwo, zagadnienia związane ze zużyciem energii na suszenie biomasy, modelowanie procesu suszenia drewna, przygotowanie biomasy do wykorzystania na cele energetyczne, odnawialne źródła energii, mechanika, wytrzymałość materiałów, logistyka.

- Stypendysta Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej, 2000 i 2001.

Publikacje

  1. - Bryś J., Wirkowska M., Górska A., Ostrowska-Ligęza E., Bryś A., Koczoń P., 2013. The use of DSC and FT-IR spectroscopy for evaluation of oxidative stability of interesterified fats. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 112: 481-487.

  2. - Ciemniewska-Żytkiewicz H., Bryś J., Bryś A., Reder M., Sujka K., 2013. Wpływ procesu prażenia na zmianę zawartości wody oraz barwy orzechów laskowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1 (23/42): 83 – 87.

  3. - Bryś J., Wirkowska M., Górska A., Gajda K., Bryś A., 2012. Charakterystyka i porównanie wybranych parametrów tłuszczu mleka modyfikowanego początkowego i tłuszczu mleka kobiecego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1 (22/40): 13 – 17.

  4. - Bryś J., Wirkowska M., Górska A., Ostrowska-Ligęza E., Bryś A., 2012. The use of Lipozyme RM IM for modification the properties of lard. Cheminė Technologija, 3 (61): 14 – 16.

  5. - Kaleta A., Górnicki K., Kowalik A., Bryś A., 2010. Investigations on rehydration process of dried prunes, apples and strawberries obtained under industrial conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Fo

  6. - Górnicki K., Kaleta A., Bryś A., 2009. Safe grain storage. Analyse of energy outlays. Visnik L’vivs’kogo Nacional’nogo Agrarnogo Universitetu. Agroinženerni doslidžennå, 13 (1): 443 – 447.