Pracownicy

Joanna Bryś


dr inż.

Joanna Bryś

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Chemii

+48 22 59 376 15Wykształcenie:

-Stopień doktora nauk rolniczych, praca doktorska: Badanie właściwości produktów przeestryfikowania mieszanin tłuszczu mlecznego i olejów roślinnych, promotor: prof. Bolesław Kowalski, SGGW, Wydział Technologii Żywności, grudzień 2005;

-Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego, SGGW, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, 2002;

-Szkolenie w zakresie HACCP – System Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności, SGGW, Warszawa, 2002;

-Studia Doktoranckie w dyscyplinie: Technologia Żywności i Żywienia, specjalności: Technologia i Ocena Żywności, SGGW, Wydział Technologii Żywności, 2001 – 2005;

-Tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia. Praca magisterska: „Wpływ ilości katalizatora na właściwości przeestryfikowanych mieszanin łoju wołowego z olejem rzepakowym, promotor: prof. Bolesław Kowalski, SGGW, Wydział Technologii Żywności, 2001;

-Studia magisterskie, SGGW, Wydział Technologii Żywności, 1996 – 2001;

-Egzamin maturalny,1996.Praca:

SGGW, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii:

- 2006 – obecnie: adiunkt/wykładowca;

- 2005 – 2006: asystent.Badania i osiągnięcia:

Obszar działań naukowych: Technologia żywności, żywienie człowieka, chemia organiczna, biochemia, mikrobiologia, chemia żywności, chemia lipidów, ocena jakości żywności, tłuszcz mleczny, oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce, tłuszczu mleka kobiecego, stabilność oksydatywna tłuszczów, metody modyfikacji właściwości tłuszczów naturalnych, metody instrumentalne i biotechnologiczne wykorzystywane w analizie i ocenie jakości żywności (GC, PDSC, HPLC), żywność funkcjonalna – wpływ substancji wchodzących w jej skład na zdrowie człowieka.- SGGW, Warszawa – Polska, 2010-2012:

Kierownik projektu Narodowego Centrum Nauki N N312 068439. Tytuł projektu: „Badania nad otrzymaniem zamienników tłuszczu mleka matki na drodze enzymatycznego przeestryfikowania i ich technologicznym zastosowaniem”;- ETHZ (Politechnika Federalna w Zurychu), Zurych – Szwajcaria, 2010-2011:

Roczne stypendium w ramach programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej: Sciex-NMSch. Współpraca z Prof. Laurą Nyström z Instytutu Żywności, Żywienia i Zdrowia. Realizacja projektu pt. „Substytuty tłuszczu mleka kobiecego”.- ENSIA, Massy – Francja, 2001:

Trzymiesięczny pobyt na uczelni francuskiej w ramach programu Sokrates/Erasmus.

Realizacja projektu badawczego: „Produkcja diacetylu przez bakterie Lactoccocus Lactis Lactis Diacetylactis” pod kierownictwem Profesora Jean-Yves Leveau. Uczestnictwo w wykładach z zakresu biotechnologii zakończonych egzaminem.- Stypendystka Fundacji im. Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej, 2000 i 2001- POLCARGO,Gdynia – Polska, 2000:

Miesięczna praktyka dyplomowa w Centralnym Laboratorium Chemicznym Polcargo Sp. z o.o. Zapoznanie się z organizacją i zakresem pracy akredytowanego przez PCBC i COFRAC laboratorium. Wykonywanie kompleksowych analiz produktów spożywczych pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym na bazie nowoczesnej aparatury o wysokim standardzie technologicznym.- BROWARY ŻYWIEC S. A., Żywiec – Polska, 1999:

Miesięczna praktyka ogólnotechnologiczna w Laboratorium Browaru.

Zapoznanie się z przebiegiem procesu produkcyjnego piwa. Wykonywanie pod nadzorem Kierownika Laboratorium wymagalnych analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych słodu, brzeczki i piwa.

Publikacje

 1. - Bryś J., Wirkowska M., Górska A., Ostrowska-Ligęza E., Bryś A., Koczoń P. (2013): The use of DSC and FT-IR spectroscopy for evaluation of oxidative stability of interesterified fats. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 112: 481-487.

 2. - Górska A., Szulc K., Ostrowska-Ligęza E., Wirkowska M., Bryś J. (2013): The influence of trehalose–maltodextrin and lactose–maltodextrin matrices on thermal and sorption properties of spray-dried β-lactoglobulin–vitamin D3 complex

 3. - Górska A., Szulc K., Ostrowska-Ligęza E., Wirkowska M., Bryś J. (2013): Próba zastosowania β-laktoglobuliny jako nośnika palmitynianu retinylu w układach beztłuszczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 20 (3): 164-173.

 4. - Bryś J., Wirkowska M., Górska A., Ostrowska-Ligęza E. (2012): The use of Lipozyme RM IM for modifying the properties of lard. Cheminė Technologija, 61(3), 19 – 21.

 5. - Górska A., Ostrowska-Ligęza E., Bryś J., Wirkowska M. (2012): Thermal properties of β-lactoglobulin - vitamin D3 complexes obtained by different technological processes. Cheminė Technologija, 61(3), 22 – 26.

 6. - Wirkowska M., Bryś J., Górska A., Ostrowska-Ligęza E., Koczoń P. (2012): Oxidative properties of interesterified mixtures of milk fat, rapeseed oil and n-3 fatty acids. Cheminė Technologija, 61(3), 11 – 13.

 7. - Wirkowska M., Górska A., Bryś J., Ostrowska-Ligęza E., Koczoń P. (2012): Oxidative stability and triacylglycerols structure of lipid fraction from cookies for infants. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 63 (3), 296 – 302.

 8. - Wirkowska M., Bryś J., Górska A., Ostrowska-Ligęza E., Tarnowska K. (2012): Próba wzbogacania tłuszczu mlecznego kwasami EPA i DHA. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (82), 46 – 55.

 9. - Górska A., Ostrowska – Ligęza E, Wirkowska M, Bryś J. (2011): Ocena parametrów utleniania kwasu linolowego z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii skaningowej. Żywność Nauka Technologia Jakość, 18 (2), 106 – 114.

 10. - Górska A., Ostrowska – Ligęza E, Wirkowska M., Bryś J. (2011): Stabilność termiczna kompleksów inkluzyjnych kwasu linolowego z β - cyklodekstryną. Żywność Nauka Technologia Jakość, 18 (2), 115 – 123.

 11. - Bryś J., Wirkowska M., Łobacz M., Kowalski B. (2008): Modification of milkfat and its mixtures with rapeseed oil by interesterification. Monografia pod red. E. Szłyka „Advances in analysis and technology of rapeseed oil”. Wydawnictwo Naukowe

 12. - Wirkowska M., Bryś J., Kowalski B. (2008): Wpływ aktywności wody na stabilność hydrolityczną tłuszczu wyekstrahowanego z ziaren kukurydzy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 15 (5), 273 – 281.

 13. - Bryś J., Wirkowska M., Kowalski B. (2006): Przeestryfikowanie mieszanin tłuszczu mlekowego z olejem słonecznikowym w obecności preparatu Novozym 435. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Suplement, 13 (2), 28 – 35.

 14. - Wirkowska M., Bryś J., Ratusz K., Kowalski B. (2006): Stabilność przeciwutleniająca lipidów kukurydzy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Suplement, 13 (2), 358 – 364

 15. - Kowalska M., Bryś J., Kowalski B., Żbikowska A. (2005): Przeestryfikowanie mieszanin frakcji łoju wołowego i olejów roślinnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Suplement, 43 (2), 97 – 113.

 16. - Wirkowska M., Bryś J., Kowalski B. (2005): Stabilność przeciwutleniająca przeestryfikowanych mieszanin tłuszczu mlecznego z olejem rzepakowym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Suplement, 43 (2), 265 – 274.

 17. - Bryś J., Gruczyńska E., Kowalski B. (2004): The properties of mixtures of milkfat with vegetable oils after chemical interesterification. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 81 (6), 359 – 363.

 18. - Bryś J., Gruczyńska E., Kowalski B., Tarnowska K. (2004): Przeestryfikowanie mieszanin tłuszczu mlecznego i oleju rzepakowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. Suplement, 40 (3), 18 – 26.

 19. - Kowalski B., Gruczyńska E., Tarnowska K., Bekas W., Bryś J. (2004): Chemical interesterification of beef tallow and rapeseed oil blends in hydrocarbon solvent. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, 81 (3), 164 – 171.

 20. - Gruczyńska E., Kowalski B., Tarnowska K., Dziurosz J., Kowalska M., Bekas W. (2002): Modification of beef tallow and its mixtures with rapeseed oil by chemical interesterification. La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse, LXXIX, 391 – 394.