Pracownicy

Karol Bronisz


dr inż.

Karol Bronisz

Wydział Leśny

Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu