Pracownicy

Agnieszka Bronisz


mgr inż.

Agnieszka Bronisz

Wydział Leśny

Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu