Pracownicy

Piotr Borysiuk


dr hab.

Piotr Borysiuk

Prodziekan ds. dydaktyki na kierunku technologia drewna

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

+48 22 59 385 47Zainteresowania zawodowe:

- Surowce do produkcji tworzyw drzewnych

- Analiza i modyfikacja technologii tworzyw drzewnych

- Tworzywa drzewne o niskiej gęstości

- Rozwój nowych kompozytów drzewnych

- Biopolimery, kompozyty WPCWykształcenie:

- 2012 r.: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, doktor habilitowany nauk leśnych w zakresie drzewnictwa;

- 1996 - 2000 r.: Studia doktoranckie przy Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, doktor nauk leśnych w zakresie drzewnictwa;

- 1991 - 1996 r.: Studia dzienne na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, magister inżynier technologii drewna;Zatrudnienie:

- 2012 - obecnie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Prodziekan ds. Dydaktyki;

- 2009 - obecnie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, Kierownik Zakładu Tworzyw Drzewnych;

- 2007 - obecnie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, Specjalista naukowo-badawczy;

- 2001 - obecnie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna, adiunkt;

- 2000 - 2001 Firmy meblarskie: ARICA i S&J, Warszawa, Główny technolog.

Curriculum Vitae

http://wtd.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/03/CV-Borysiuk-pol.pdf

Publikacje

  1. Kowaluk G., Borysiuk P., Boruszewski P., Mamiński M., 2013: Particleboards engineered through separate layer bonding. Wood Research 58(2), 265-274;

  2. Grześkiewicz M., Borysiuk P., Kramarz K., 2012: Physical and mechanical properties of thermally modified and densified MDF. International Wood Products Journal, 1, 21-25;

  3. Mamiński M., Król M., Jaskółowski W., Borysiuk P., 2011: Wood-mineral wool hybrid particleboards. European Journal of Wood and Wood Products, 2, 337-339;

  4. Kurowska A., Borysiuk P., Mamiński M., 2011: Simultaneous veneers incising and lower pressing temperatures – the effect on pressing time. European Journal of Wood and Wood Products, 3, 495-497;

  5. Mamiński M., Mierzejewska K., Borysiuk P., Parzuchowski P., Boruszewski P., 2009: Surface properties of octadecanol-grafted pine veneers, Int. J. Adhes. Adhes., 29, 781-784;

  6. Borysiuk P., Mamiński M. Ł., Parzuchowski P., Zado A., 2010: Application of polystyrene as binder for veneers bonding – the effect of pressing parameters. European Journal of Wood and Wood Products, 68, 487-489;

  7. Mamiński M., Borysiuk P., Parzuchowski P., 2008: Improved water resistance of particleboards bonded with glutaraldehyde-blended UF resin, Holz Roh Werkst., 66, 381-383;

  8. Mamiński M., Borysiuk P., Zado A., 2008: Study on the water resistance of plywood bonded with UF-glutaraldehyde adhesive, Holz Roh Werkst., 66, 469-470;

  9. Mamiński M., Borysiuk P., Zado A., 2008: Lanolin-retarded water penetration into UF-bonded particleboards, Holz Roh Werkst., 66, 303-304;

  10. Borysiuk P., Nicewicz D., Pawlicki J., Klimczewski M., 2007: The influence of the type and preparation of lingo-cellulose fibres on the properties of MDF. Wood Research, 52 (4), 79-88;