Pracownicy

Agnieszka Boruta


dr

Agnieszka Boruta

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 44Kariera zawodowa:SGGW, Zootechnika - mgr inż. 1998

SGGW, WNZ - dr nauk rol. 2003

SGGW, WNZ - studia podyplomowe: Pies w społeczeństwie. 2012

UW, Ośrodek transferu technologii - studia podyplomowe: Ochrona własności intelektualnej. 2013I. Działalność dydaktycznaPrzedmioty prowadzone na Wydziale Nauk o Zwierzętach:- Hodowla drobiu

- Drobiarstwo

- Modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego

- Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu

- Rozród psów

- Chów i hodowla psów

- Hodowla psów

- Propedeutyka zootechniki

- Propedeutyka hodowli zwierząt

- Zachowanie i szkolenie psów

- Seminarium inżynierskie

- Seminarium magisterskieII. Doświadczenia praktyczne1. 1993 (lipiec) - SHR Szelejewo: praktyka hodowlana (fermie bydła mlecznego, ferma zarodowa swiń)

2. 1995 (sierpień-wrzesień) - SHR Szelejewo: praktyka produkcyjna (fermie bydła mlecznego, ferma zarodowa swiń)

3. 1996 (marzec-czerwiec) - Szwajcaria: Praktyka organizacji produkcji zwierzęcej zorganizowana przez Agroimpuls w gospodarstwie K. Füeg SO

4. 1996 (lipiec-październik)- Szwajcaria: Praktyka organizacji produkcji zwierzęcej w prywatnym gospodarstwie J. Greber LU

5. 2004 (luty-sierpień)-Staż produkcyjny w Drobiarstwo Działy Specjalne H. I. Malec, w Dębówce/k Góry Kalwarii (staż na fermie reprodukcyjnej w okresie odchowu i reprodukcji kur mięsnych, w zakładzie wylęgu piskląt brojlerów kurzych, w laboratorium serologicznym i genetycznym)

6. 2012 - SGGW, WNZ - studia podyplomowe: Pies w społeczeństwie.

7. 2012 - Warsztaty Agresywny pies, ocena zagrożenia i analiza przypadków, prowadzone przez Joela Dehasse'a

8. 2013 (kwiecień-lipiec) - kurs w zakresie motywacji psa i nauki podstawowego posłuszeństwa psa w ośrodku "PSIA SZKOŁA" (ośrodek rekomendowany przez Związek Kynologiczny w Polsce)

9. 2013 - UW Ośrodek Transferu Technologii. Studia podyplomowe: Ochrona własności intelektualnejIII. Działalność naukowaProjekty badawcze:1. KBN (1): Nr 6PO6Z 008 21 (01.09.2000 - 30.09.2002). Wpływ przechowywania jaj kurzych na zmiany w zawartości kwasów tłuszczowych w żółtkach, główny wykonawca grantu promotorskiego

2. Badania zlecone przez firmę ALLTECH. Wpływ organicznej i nieorganicznej formy selenu na skład morfologiczny jaj i zawartość selenu w masie jajecznej(2003-2004), kierownik i główny wykonawca.

3. Badania zlecone przez firmę DSM Nutition Products Sp. z o.o., Wpływ dodatku do paszy preparatów Hy-D oraz Hy-D+Xtract na wyniki produkcyjne kur niosek i jakość jaj (10.03.2006-15.05.2007), wykonawca projektu.

4. Badania zlecone przez firmę DSM Nutrition Products A/S, Wpływ Ronozyme WX na wyniki produkcyjne kur niosek (09.11.2006-22.05.2007), wykonawca projektu.Udział i publikacja wyników badań na kongresach WPSA:1. 11th European Poultry Conference, 2002, Germany, Bremen

2. XVIII International Poultry Symposium WPSA, 2006, Rogów, Poland

3. XIX International Poultry Symposium PB WPSA, 2007, Olsztyn, Poland

Udział w towarzystwach naukowych i branżowych:World's Poultry Science Association (WPSA)

Związek Kynologiczny w Polsce

Publikacje

 1. Wykaz publikacji po uzyskaniu tytułu doktora nauk rolniczych (2003-2013)

 2. W latach 2007-2011 urlop wychowawczy

 3. Czasopisma wyróżnione, znajdujące się na liście Journal Citation Reports

 4. 1. Boruta A., Niemiec J., 2005. The effect of diet composition and length of storing eggs on changes in the fatty acid profile of egg yolk. Journal Animal Feed Sci. vol. 14, Suppl. 1, 427-430

 5. 2. Fabijańska M., Boruta A., Sokół J.L., Hermanowska A., Chojecka M., 2005. Effect of naked oats and enzyme supplemantion on performance of hens and quality traits of eggs. Journal Animal Feed Sci. vol. 14, Suppl. 1, 439-442

 6. 3. Ostaszewska T., Boruta A., Olejniczak M., 2005. The effect of dietary lipid level and composition on growth, survival and development of the digestive system of larval nase (Chondrostoma nasus L.). Acta Ichthylogica at Piscatoria 35 (2), 79-87

 7. 4. Ostaszewska T., Boruta A., 2006. The effect of diet on the fatty acid composition and liver histology of pikeperch (Sander lucioperca L. ) larvae. Arch. Pol. Fish. vol. 14, fasc. 1, 53-66

 8. 5. Boruta A., Świerczewska E., Roszkowski T., 2007. Wpływ organicznej i nieorganicznej formy selenu na skład morfologiczny jaj i zawartość selenu w masie jajecznej. Med. Wet. vol. 63, nr 2, 238-241

 9. 6. Kunowska-Slósarz M., Baumgard U., Boruta A., 2013. Metody pozyskiwania, oceny i selekcji oocytów psa domowego. Med. Wet. (przyjęto do druku)

 10. Skrypty

 11. 1. Boruta A., 2008. Żywienie drobiu w: Chów drobiu pod red. E. Świerczewskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 108-151

 12. Czasopisma recenzowane nie znajdujące się na liście Journal Citation Reports

 13. 1. Stępińska M., Riedel J., Boruta A., Weber I., 2004. Wpływ wieku i pochodzenia niosek na jakość jaj. VIII Warszawskie Warsztaty Zootechniczne. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, 73: 87-94.

 14. 2. Fiszdon K., Boruta A., 2012. Analiza przypadków pokąsania przez psy. Część I. Jakie psy kąsają? Życie Weterynaryjne. (87)12, 1022-1026

 15. 3. Fiszdon K., Boruta A., 2013. Analiza przypadków pokąsania przez psy. Część II. Kim są ofiary pokąsań? Życie Weterynaryjne. (88)3, 213-217

 16. 4. Pijarska-Bińkowska I., Boruta A., 2013. Wybrane zakaźne jednostki chorobowe u indyków. INDYK POLSKI (przyjęto do druku)

 17. Materiały konferencyjne recenzowane

 18. 1. Boruta A., Niemiec J, Lewandowski M., 2005. The effect of borage seeds in hens diet on fatty acids composition in egg yolk. XI th European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, Doorwerth, The Netherlands, 368-372

 19. 2. Niemiec J., Riedel J., Stępińska M., Boruta A., Stanisławski P., 2006. Effect of the selected replacers of antibiotic growth stimulators on the results of rearing of broiler chickens. XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, 4-6.09. Rogów, 153-15

 20. 3. Boruta A., Riedel J., Kopowski J., Stanisławski P., 2006. Effect of vitamin D3 active form on the economic results and quality of eggs in final stage of hen laying performance. XVIII International Poultry Symposium PB WPSA, 4-6.09. Rogów, 105-109

 21. 4. Majewska A., Boruta A., Stanisławski P., 2007. Effect of vitamin D form on the quality of hen eggs. XIX International Poultry Symposium PB WPSA, 10-12.09. Olsztyn, 114-117

 22. 5. Boruta A., Kopowski J., Majewska A., 2007. Effect of active form vitamin D3 and phytobiotic on the egg shell quality of laying hens. XII European Symposium on the quality of Eggs and Egg Products, 2-5.09, Praga, Czechy, 206-207

 23. 6. Boruta A., Świerczewska E., Głębocka K., Nollet L., 2007. Trace organic minerals as a replacement of inorganic sources for layers: effect on productivity and mineral excretion.XVI European Symposium on Poultry Nutrition, 26-30.08, Strasbourg, Francja

 24. 7. Fiszdon K., Czarkowska K., Boruta A., 2013. Analiza zachowania psów w stadzie husky syberyjskich. Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania. III Międzynarodowe Sympozjum, 9.05. Wrocław, 43