Pracownicy

Piotr Jakub Boruszewski


dr inż.

Piotr Jakub Boruszewski

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

+48 22 59 385 28Piotr Boruszewski jest adiunktem w Katedrze Technologii Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym (Zakład Tworzyw Drzewnych) Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Czynnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń i organizacji branżowych m.in. w: The Japan Wood Research Society (Nippon Mokuzai Gakkai), Komitecie Technologicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych (KT 100), Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Naczelnej Organizacji Technicznej Rady Stołecznej. Jest ekspertem Ministra Gospodarki do spraw oceny merytorycznej projektów w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki POIG, członkiem komitetu opiniującego w Ministerstwie Gospodarki, ponadto ekspertem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Działalność naukową realizuje w obszarze badań:

- nad możliwością wykorzystania biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu jako surowca w produkcji płyt drewnopochodnych (wiórowych i MDF), stosowanych w przemyśle meblarskim

- nad zastosowaniem kompleksów enzymatycznych uczestniczących w rozkładzie ligniny i hemiceluloz drewna, w celu uzyskania zmodyfikowanej substancji do wytwarzania innowacyjnych tworzyw typu włóknistego, z ograniczoną emisją VOC;

- nad kompleksowym poznaniem i analizą zjawisk przyczyniających się do zmian poziomu emisji formaldehydu na poszczególnych etapach wytwarzania płyt wiórowych.

Piotr Boruszewski jest autorem lub współautorem 2 wdrożeń, 8 prac naukowych o charakterze aplikacyjnym realizowanych z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami naukowymi, 1 prawa ochronnego na wzór użytkowy, 1 patentu, autorem blisko 40 ekspertyz i opinii branżowych oraz recenzentem kilkunastu wysokobudżetowych grantów o charakterze naukowym i wdrożeniowym. Jest beneficjentem 3 staży naukowych realizowanych w przedsiębiorstwach w ramach projektów z Podziałania 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe", POKL, współfinansowanego ze środków EFS.

W 2012 roku Piotr Boruszewski został odznaczony nagrodą Młodego Aktywnego Naukowca za wybitne osiągnięcia naukowe Fundacji Pro Scientia et Vita działającej przy Polskiej Akademii Nauk, a w 2013 roku w ramach programu TOP 500 Innovators Science Management Commercialization uzyskał rządowe stypendium umożliwiające realizację 9 tygodniowego stażu w STANFORD UNIVERSITY oraz działającej przy SINGULARITY UNIVERSITY firmie INFITI AEROSPACE (NASA Ames Research Center; Silicon Valley). W 2013 r. Piotr Boruszewski został laureatem Młodych Milionerów Polskiej Nauki w ramach programu NCBiR LIDER, wspierającego najbardziej innowacyjne projekty.

Curriculum Vitae

http://piotr_boruszewski.users.sggw.pl/CV_PL.pdf

Publikacje

 1. 1. Kowaluk G., Borysiuk P., Boruszewski P., Mamiński M., Fuczek D. 2013: Particleboards engineered through separate layer bonding. Wood Research

 2. 2. Borysiuk P., Boruszewski P., Kowaluk., Niziałek I., Grzegorzewska E. 2013: Critical analysis of plywood production system model. Management and Production Engineering Review, DOI: 10.2478/mper-2013-0001, vol. 4, number 1, March 2013, 4-9

 3. 3. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M. 2012: Modyfikacja enzymatyczna biopolimerów i kompozytów lignocelulozowych. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 3–4/2012, 130-134

 4. 4. Boruszewski P. 2012: Gazy niereaktywne w konserwacji drewna.

 5. 5. Boruszewski P., Kowaluk G. 2012: Lecznicze mikrofale w konserwacji drewna.

 6. 6. Boruszewski P., Kowaluk G. 2012: Im niej tlenu, tym lepiej. Gazeta Przemysłu Drzewnego nr 5(184), s. 37

 7. 7. Boruszewski P., Borysiuk P. 2012: Kształtki sklejkowe – brzozowe czy bukowe? Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 1–2/2012, 36-40

 8. 8.Kowaluk G., Boruszewski P. 2012: Wykończenie na wysoki połysk. Gazeta Przemysłu Drzewnego, nr 10, 25

 9. 9. Boruszewski P., Kowaluk G. 2012: Spoina wytrzymała, chociaż cieńsza. Gazeta Przemysłu Drzewnego, nr 8, 34

 10. 10. Nicewicz D., Boruszewski P., Klimczewski M. 2012: Influence of addition of wood from containers and pallets and selected technological parameters on the properties of MDF. Wood Research 2012, Vol. 57, nr 2, 309-315

 11. 11. Boruszewski P., Auriga R., Święcki A., Borysiuk P. 2012: Impact of drying regime of veeners on fire properties of treated pine plywood. Proceedings of the 8th International Science Conference Chip and Chipless Woodworking Processes, September6 –

 12. 12. Boruszewski P., Auriga R., Jenczyk – Tołłoczko I. 2012: Formaldehyde in the wood products technology. In Raw Materials and Particleboards – a Current Status and Perspectives Part I., Edited by Piotr Boruszewski, Mariusz Mamiński and Eva Ru

 13. 13. Boruszewski P. 2012: Raw materials for the wood based composites industry. In Raw Materials and Particleboards – a Current Status and Perspectives Part I. Edited by Piotr Boruszewski, Mariusz Mamiński and Eva Ružinská, WULS – SGGW Press, 5

 14. 14. Kowaluk G., Boruszewski P., Latosiński J. 2012: Chosen mechanical and physical properties of ABS, PCV and PET finish. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 78, 2012, 162 – 166

 15. 15. Mamiński M., Okrajny A., Parzuchowski P., Boruszewski P. 2011: Feasibility of cyclic carbonate – phtalic anhydride in situ exchange reaction in polyester adhesives. XXth International Symposium Adhesives in Woodworking Industry, Zvolen, June 29

 16. 16. Borysiuk P., Boruszewski P., Mamiński M. 2011: Determination of withdrawal capacity of screws in thermoplastic bonded particleboard. XXth International Symposium Adhesives in Woodworking Industry, Zvolen, June 29 – July 1, 191 – 195

 17. 17. Mamiński M., Parzuchowski P., Borysiuk P., Boruszewski P. 2011: Glycerol as a renewable resource for wood adhesives. 2nd International Conference on Environmental Engineering and Applications IPCBEE vol. 17(2011), IACSIT Press. International Proceedin

 18. 18. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., 2011: The influence of laccase modifications of lignin on the properties of biocomposites from natural-fiber material with lignins as binder. International Proceedings of Chemical, Biological & Environmental E

 19. 19. Mamiński M., Parzuchowski P., Borysiuk P., Boruszewski P., 2011: Glycerol as renewable resource for wood adhesives. International Proceedings of Chemical, Biological & Environmental Engineering, Environmental Engineering and Applications, Volume 17,

 20. 20. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M, Grześkiewicz M. 2011: Gluability of thermally modified beech (Fagus silvatica L.) and birch (Betula pubescens Ehrh.) wood. Gluability of thermally modified beech (Fagus silvatica L.) and birch (Betula pubescens

 21. 21. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., Danecki L., Mrozek M., 2011: From past till now - materials and products made of wood particles: old ideas and new challenges. Proceedings of the Wood Culture and Science Kyoto 2011, August 6. - 9. 2011, Kyoto

 22. 22. Antczak A, Mańkowski P., Boruszewski P. 2011: Chemical studies of ozone impact on pine wood (Pinus sylvestris L.) degradation. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 73, 2011, 98 – 105

 23. 23. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M. 2011: Screw holding ability of the lignin – bonded biocomposites. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 73, 2011, 153 – 157

 24. 24. Mańkowski P., Boruszewski P. 2011: Penetration dynamics of lime wood surface (Tilia sp.) wetting with Paraloid B-72 solution. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 75, 2011, 74 – 77

 25. 25. Mańkowski P., Boruszewski P., Antczak A. 2011: Compression strenght of pine wood (Pinus sylvestris L.) degraded by ozonization. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 75, 2011, 78 – 80

 26. 26. Auriga R., Boruszewski P., Borysiuk P. 2011: Formaldehyd a tworzywa drzewne – wymagania, metody i kierunki badań. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 3–4/2011, 102-105

 27. 27. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., Szlak Ł., Danecki L. 2011: Formaldehyde emission from raw materials for particleboard production at the beginning of proces sin chain. 2nd International Conference on Environmental Engineering and Application

 28. 28. Borysiuk P., Zbieć M., Boruszewski P., Mamiński M., Mazurek A. 2011: Possibilities of single-stage pressing of veneered particleboards. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology, 73/2011, 172-175

 29. 29. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., Danecki L., Mrozek M. 2011: Determination of formaldehyde emission from raw materials used in particleboard production, Nihon Mokuzai Gakkai Taikai, 61st Annual Meeting of the Japan Wood Reserch Society, I19-P

 30. 30. Sokołowska A., Zieliński W., Rudnicki J., Kurzydłowski K. J., Sadlej-Sosnowska N., Boruszewski P., Beer P. 2011: Water assisted interaction between nanosilica, nanosilver and wood fiber. Wood Research 56(2):2011, 179 – 188

 31. 31. Wilkowski J., Czarniak P., Górski J., Boruszewski P., Borysiuk P., 2011: Analysis of selected machinability indicators of hardboard and novel wood-fiber material with lignins as binder. Proceedings of the 4th International Scientific Conference WOODWO

 32. 32. Borysiuk P., Zbieć M., Boruszewski P., Mamiński M., Grześkiewicz M., Jenczyk-Tołłoczko J., 2011: Flat pressed wood plastic composites-mechanical and physical properties and machining capabilities. Proceedings of the International Panel Products Sympos

 33. 33. Boruszewski P., Borysiuk P., Jaskółowski W., Fajkowska K., Mamiński M., Jenczyk-Tołłoczko I. 2011: Characteristics of selected fireproof properties of particles impregnation with salt agent. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Fo

 34. 34. Boruszewski P., Borysiuk P., Jaskółowski W., Święcki A., Mamiński M., Jenczyk-Tołłoczko I. 2011: Influence of flakes impregnation with salt flame retardants on selected physical and mechanical properties of OSB. Annals of Warsaw University of Life Sci

 35. 35. Borysiuk P., Krajewski K., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I., Jabłoński M. 2011: Bonding quality of veneers protected with fireproofing preservation based on diammonium hydrogen phosphate, citric acid and sodium benzoate. Annals of Warsaw Universit

 36. 36. Borysiuk P., Jaskółowski W., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I., Jabłoński M., Byliński D. 2011: Flammability of plywood made from veneers protected with flame retardant based on diammonium hydrogen phosphate, citric acid and sodiumbenzoate. Annals

 37. 37. Borysiuk P., Jaskółowski W., Boruszewski P., Jenczyk-Tołłoczko I., Jabłoński M., Byliński D. 2011: Ignitability of wood impregnated with fireproof agent based on diammonium hydrogen phosphate, citric acid and sodiumbenzoate. Annals of Warsaw Universit

 38. 38. Dobrowolska E., Nicewicz D., Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., Stelzer R. 2010: Performance of a Novel Wood-Fiber Material with Enzymatically Modified Lignins as Binder. 4TH International Conference on Environmentally-Compatible Forest Produc

 39. 39. Borysiuk P., Kurowska A., Czechowska J., Boruszewski P., Mamiński M., Kupniewski C. 2010: Waste particles from particleboards machining process as raw material for particleboards manufacturing. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Fore

 40. 40. Borysiuk P., Boruszewski P., Krajewski K., Jabłoński M., Ružinská E. 2010: Shear strength of bonds in plywood made of veneers treated with pyrethroid and triazole based bio-preservatives. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry a

 41. 41. Boruszewski P., Borysiuk P., Dobrowolska E., Mamiński M., Nicewicz D. 2010: Interactions with water of novel wood-fiber material with lignins as binder.

 42. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2010, nr 71, 51-55

 43. 42. Mamiński M., Król M., Borysiuk P., Boruszewski P. 2010: Thermally-initiated wood grafting. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2010, nr 70, 215-217

 44. 43. Nicewicz D., Mamiński M., Boruszewski P. 2010: The Chemical Modification of Wood–Fibres Recovered from Containers and Palettes and their Use in the Production of MDF Boards. 4TH International Conference on Environmentally-Compatible Forest Produ

 45. 44. Mańkowski P., Zielenkiewicz T., Boruszewski P. 2010: Iron chloride solution penetration into oak wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology 2010, nr 71, 490-494

 46. 45. Mamiński M., Król M., Borysiuk P., Boruszewski P. 2010: Octadecanol-grafted veneers bonded with polyethylene foil. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2010, nr 70, 218-220

 47. 46. Mamiński M., Parzuchowski P., Borysiuk P., Boruszewski P. 2010: Hyperbranched macromolecules as modifiers of urea-formaldehyde resins

 48. Wood Adhesives 2009: September 28–30, 2009, Lake Tahoe, Nevada, USA, Ed. by Charles R. Frihart, Christopher G. Hunt, Robert J. Moon. - Madison : Forest Products Society, 2010, 424-426

 49. 47. Borysiuk P., Mamiński M., Boruszewski P., Grześkiewicz M. 2010: Bonding quality of UF- and PE- bonded beech plywood made from thermally modified veneers.

 50. Wood Adhesives 2009: September 28–30, 2009, Lake Tahoe, Nevada, USA, Ed. by Charles R. Frihart, Christopher G. Hunt, Robert J. Moon. - Madison : Forest Products Society, 2010, 421-423

 51. 48. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M., Grześkiewicz M., 2010: Susceptibility of Thermally Modified Beech and Birch to Gluing (abstrakt). Wood Adhesives 2009: September 28–30, 2009, Lake Tahoe, Nevada, USA, Ed. by Charles R. Frihart, Christoph

 52. 49. Kowaluk G., Boruszewski P., Borysiuk P., Zbieć M. 2010: Thermal characteristic of the particleboards produced from fibrous chips. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2010, nr 71, 367-370

 53. 50. Borysiuk P., Boruszewski P., Czechowska J., 2010: Leno – warstwowy materiał konstrukcyjny. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 3–4/2010, 123-128

 54. 51. Borysiuk P., Boruszewski P., Sosińska K., 2010: Wyroby z wiórów drzewnych – wczoraj, dziś, jutro. Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 3–4/2010, 129-139

 55. 52. Mamiński M., Mierzejewska K., Borysiuk P., Parzuchowski P., Boruszewski P. 2009: „Surface properties of octadecanol—grafted pine veneers”, International Journal of Adhesion & Adhesives 29 (2009), 781–784

 56. 53. Sokołowska A., Szawłowski J., Frąckowiak I., Rudnicki J., Boruszewski P., Beer P., Olszyna A. 2009: Plasma-chemical surface engineering of wood, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37/2 (2009), 694-697

 57. 54. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M. 2009: „Influence of thermal modification of chips on the particleboards resistance to Coniophora puteana (Schum., Fr.) Karst. and Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pil.”, International Panel Product S

 58. 55. Borysiuk P., Boruszewski P., Mamiński M. 2009: „Termites attack resistance of thermoplastic – bonded particleboards”, International Panel Product Symposium, 16 – 18 September 2009, La Cité Internationale des Congrès Nantes

 59. 56. Borysiuk P., Grześkiewicz M., Boruszewski P. 2009: „Lekkie płyty wiórowe”, Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, nr 1 – 2/2009, 19 – 24

 60. 57. Borysiuk P., Grześkiewicz M., Boruszewski P. 2009: „Drzewno – cementowe elementy budowlane TRÄULLIT – udany powrót wielkiej płyty”, Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Cz

 61. 58. Nicewicz D., Boruszewski P., Klimczewski M. 2009: „Usefulness of pulp from pallet wood in the production of insulation boards”, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology, No 69, 2009, 122 –

 62. 59. Mamiński M., Borysiuk P., Boruszewski P. 2009: „Kleje do drewna na międzynarodowej konferencji w USA International Conference on Wood Adhesives 2009”, Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Cza

 63. 60. Boruszewski P., Nowakowska M., Wójcik A. 2008: „Metoda modyfikowanego składu atmosfery, nadzieją dla ochrony obiektów drewnianych przed biokorozją”, Przemysł Drzewny nr 3, 40 – 42

 64. 61. Nowakowska M., Wójcik A., Boruszewski P. 2008: „Nieniszczące metody wykrywania owadów w drewnie”, Przemysł Drzewny nr 3, 28 – 29;

 65. 62. Boruszewski P., Borysiuk P., Mamiński M. 2008: „Influence of nitrogen disinsection on selected finish coatings of Woodem antiques”, VIIth International Symposium: „Composite Wood Materials”, Zbornik referatov, Zvolen 25 –

 66. 63. Borysiuk P., Mamiński M., Boruszewski P., Jabłoński M. 2008: „Studies on the structural reinforcement of plywood with the glass-fiber netting”, VIIth International Symposium: „Composite Wood Materials”, Zbornik referatov, Zvole

 67. 64. Borysiuk P., Mamiński M., Nicewicz D., Boruszewski P., Zado A. 2008: „Waste thermoplastics as binders for green and recycled wood bonding in particleboard manufacturing”, International Panel Product Symposium, 24 – 26 September 2008,

 68. 65. Boruszewski P., Wójcik A. 2008: „Dobowe zużycie tlenu przez larwy ksylofagicznych gatunków owadów oraz gatunku z grupy szkodników spożywczych, jako istotny parametr przy dezynsekcji metodą kontrolowanej atmosfery”, Biuletyn Polskiego Stowa

 69. 66. Boruszewski P. 2008: „Owady niszczące konstrukcje drewniane i wyroby z drewna – przegląd najważniejszych gatunków oraz sposoby zwalczania”, Materiały szkoleniowo – seminaryjne: „Wybrane aspekty produkcji materiałów drewno

 70. 67. Boruszewski P., Betlej I., Borysiuk P., Mamiński M. 2008: „Susceptibility of particleboards made of thermally modified chips on the attack of Trametes versicolor white decay fungi”, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW

 71. 68. Boruszewski P., Betlej I., Borysiuk P., Mamiński M. 2008: „Susceptibility of particleboards made of thermally modified chips on the attack of Coniophora puteana brown decay fungi”, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW,

 72. 69. Borysiuk P., Jabłoński M., Mamiński M., Boruszewski P. 2008: „Hybrid three-layer fiber-chip boards”, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 63, 2008, 101 – 104

 73. 70. Czechowska J., Borysiuk P., Mamiński M., Boruszewski P. 2008: „Low – density particleboards filled with waste PUR foam”, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 63, 2008, 156 –

 74. 71. Mamiński M., Borysiuk P., Boruszewski P. 2008: „An attempt of improvement of a low – formaldehyde UF resin performance by glyoxal addition”, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology No 64

 75. 72. Boruszewski P. 2007: „Określenie przydatności niereaktywnych fumigantów do zwalczania mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.) – okazjonalnego szkodnika drewna”, Ochrona Drewna - XXIII Sympozjum, 205 – 214

 76. 73. Boruszewski P. 2007: „Dezynsekcja za pomocą azotu – gazu obojętnego, na przykładzie mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.)”, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji, nr 3 (50), 17 –

 77. 74. Boruszewski P. 2007: „Dezynsekcja za pomocą argonu – gazu obojętnego, na przykładzie mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.)”, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji Dezynsekcji i Deratyzacji, nr 4 (51), 14 –

 78. 75. Boruszewski P. 2007: „Szkodniki drewna wyrobionego i ich biologia. Zwalczanie szkodników metodą fumigacji azotem”, Materiały szkoleniowe: „Wybrane niechemiczne metody skutecznej ochrony produktów i obiektów przed szkodnikami” 2

 79. 76. Boruszewski P. 2006: „Gazy niereaktywne w konserwacji rzeźb drewnianych”, Sztuka Konserwacji 2006, materiały konferencyjne Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki, Stowarzyszenia K

 80. 77. Boruszewski P. 2006: „First Polish laboratory attempts to control house long horn beetle (Hylotrupes bajulus L.) with the use of nitrogen”, Annals of Warsaw Agricultural University, Forestry and Wood Technology No 58, 74 – 78

 81. 78. Boruszewski P. 2005: „Fumigacja drewna gazami niereaktywnymi jako alternatywa dla tradycyjnych metod dezynsekcji”, Ochrona Zabytków nr 2, 89 – 93

 82. 79. Boruszewski P. 2005: „Uszkodzenia materiałów budowlanych przez owady”, Materiały Budowlane nr 4, 108

 83. 80. Boruszewski P., Zawadzki J. 2005: „Wpływ oddziaływania argonu na larwy kołatka domowego (Anobium punctatum De Geer)”, Ochrona przed Korozją, nr specjalny 9s/A, 27 – 31

 84. 81. Boruszewski P., Zawadzki J. 2005: „From the research on nitrogen fumigation of common furniture beetle (Anobium punctatum De Geer)”, Annals of Warsaw Agricultural University, Forestry and Wood Technology No 56, 56 – 59

 85. 82. Boruszewski P. 2005: „Szkodniki drewna, biologia i ich zwalczanie” Materiały szkoleniowo – seminaryjne PSPDDiD

 86. 83. Boruszewski P. 2004: „Czy krajowe owady mogą uszkadzać płyty pilśniowe?”, Biuletyn Informacyjny Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, nr 3 – 4/2004, 177 – 178

 87. 84. Boruszewski P., Kieruzal K., Sulewski W. 2002: „Ocena przydatności słomy do produkcji płyt drewnopochodnych”, Doroczny Przegląd Dorobku Studenckich Kół Naukowych SGGW, 75 – lecie istnienia Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych, ksią