Pracownicy

Wojciech Borucki


dr hab.

Wojciech Borucki

Prodziekan ds. dydaktyki (kierunek biologia, inżynieria ekologiczna)

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki

+48 22 59 326 621. Wykształcenie i zatrudnienie1982 r. magister biologii; Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii1983 r. zatrudnienie: Katedra Botaniki SGGW w Warszawie1994 r. doktor nauk biologicznych w zakresie biologii; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolniczy2008 r. doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii;Uniwersytet

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

2. Zainteresowania naukowe

Brodawki korzeniowe roślin motylkowatych, w których zachodzi proces wiązania azotu cząsteczkowego mają ogromne znaczenie dla rolnictwa i ekologii. Ze względu na dużą aktywność metaboliczną i podatność na stresy abiotyczne brodawki są bardzo dobrym modelem w badaniach interdyscyplinarnych.Prowadzone badania dotyczą:a) biologicznego wiązania azotu, w tym: rozwoju i struktury brodawek korzeniowych roślin bobowatych rozwijających się w warunkach stresu abiotycznego wywołanego zasoleniem, miedzią, rtęcią, ołowiem, glinemb) czynników strukturalnych i metabolicznych warunkujących efektywność bądź nieefektywność brodawek korzeniowych w wiązaniu azotu cząsteczkowegoc) zmiany właściwości apoplastu w warunkach stresowych: lokalizacja aktywności enzymów, reaktywnych form tlenu w ujęciu jakościowym i ilościowym, immunolokalizacja epitopów ekspansyn, ekstensyn oraz pektynd) zależności pomiędzy generowaniem reaktywnych form tlenu i aktywnością systemu antyoksydacyjnego w warunkach stresu abiotycznegoe) akumulacji antocyjanów w bulwach ziemniaka w aspekcie cytologicznym oraz właściwości wakuolarnych struktur akumulujących antocyjanyf) metabolizmu komórkowego z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego; detoksykacja ksenobiotyków np. monochlorobimanu (nowa aktywność)Stosowane metody:

- analiza cytologiczna na poziomie mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej, konfokalnej i elektronowej- metody cytochemiczne: lokalizacja aktywności enzymatycznych oraz reaktywnych form tlenu i azotu in situ i analiza obrazów uzyskanych przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej i elektronowej; immunocytochemia- metody morfometryczne na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego- metoda FRAP i inne techniki mikrosopii konfokalnej także w połączeniu z metodami cytochemicznymi i morfometrycznymi

3. Promotor rozprawy doktorskiej Magdaleny Górskiej-Czekaj pt.:"Zmiany w strukturze brodawek korzeniowych roślin Medicago truncatula rosnących w obecności rtęci lub miedzi" obronionej z wyróżnieniem w dniu 28 listopada 2013 r.4. Doświadczenia naukowe1989r. staż w All-Union Scientific Research Institute of Agricultural

Microbiology w St. Petersburgu - metody immunocytochemiczne oraz wykorzystywanie elektronowego mikroskopu skaningowego w badaniach biologicznych1995r. staż w Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Department of Applied Plant Sciences, Laboratory of Phytopathology and Plant Protection (Belgia) - metody morfometryczne i immunocytochemiczne

5. Wyróżnienia i nagrody2002r. I Nagroda w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Genetyczne na najlepszą pracę w dziedzinie biologii molekularnej w 2002 r. za współautorstwo pracy Talarczyk A., Krzymowska M., Borucki W., Hennig J. Effects of yeast CTA1 gene expression on response of tobacco plants to tobacco mosaic virus infection. PLANT PHYSIOLOGY 2002, 129: 1032 – 1044.2005r. Wyróżnienie za sprawozdanie i prezentację wyników badań uzyskanych w ramach grantu SGGW pt.: „Lokalizacja aktywności dehydrogenazy bursztynianowej i H2O2 oraz wybranych składników systemu antyoksydacyjnego w brodawkach grochu poddanych stresom abiotycznym”.2008r. Nagroda JM Rektora SGGW II Stopnia za osiągnięcia naukowe

6. Działalność organizacyjnaa) Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGWb) Członek Komisji Senackiej ds. Współpracy z Zagranicąc) Członek Komisji Rektorskiej ds. Socjalnychd) Kierownik Studiów Doktoranckich na WRiB, edycja 2013-2017, w dyscyplinach Agronomia i Biologia

7. Działalność dydaktycznaWykłady z:

„Biologia roślin” dla Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

„Botanika” dla Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska

„Biologia” dla Wydziału Nauk o Żywności

„Wiedza o zjawiskach i procesach przyrodniczych” dla Wydziału Nauk Społecznych

Publikacje

 1. Łotocka B., Kopcińska J., Borucki W., Stępkowski T., Świderska A., Golinowski W., Legocki A. The effects of mutations in nolL and nodZ genes of Bradyrhizobium sp. WM9 (Lupinus) upon root nodule ultrastructure in Lupinus luteus L. Acta Biologica Cracovie

 2. Janczarek M., Król J., Kutowska J., Mazur A., Wielbo J., Borucki W., Kopcińska J., Łotocka B., Urbanik-Sypniewska T., Skorupska A. 2001.Mutations in the pssB – pssA intergenic region of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii affects the surfa

 3. Talarczyk A., Krzymowska M., Borucki W., Hennig J. 2002. Effects of yeast CTA1 gene expression on response of tobacco plants to tobacco mosaic virus infection. PLANT PHYSIOLOGY 129: 1032; 1044.

 4. Kosieradzka I., Borucki W., Matysiak-Kata I., Szopa J., Sawosz E. 2004. Transgenic potato tubers as source of phenolic compounds. Localization of anthocyanins in peridermis. Journal of Animal and Feed Sciences (Suppl. 2) 13: 85-90.

 5. Sujkowska M., Borucki W., Golinowski W. 2006. Localization of acid phosphatase activity in the apoplast of pea (Pisum sativum L.) root nodules grown under phosphorus deficiency. ACTA PHYSIOL. PLANT. 28: 263-271.

 6. Borucki W., Sujkowska M. 2008. The effects of sodium chloride-salinity upon growth, nodulation, and root nodule structure of pea (Pisum sativum L.) plants. ACTA PHYSIOL. PLANT. 30: 293-301.

 7. Turska-Szewczuk A., Pietras H., Borucki W., Russa R. 2008. Alteration of O-specific polysaccharide structure of symbiotically defective Mesorhizobium loti mutant 2213.1 derived from strain NZP2213. ACTA BIOCH. POL. 55. 191 -199.

 8. Sujkowska M., Górska-Czekaj M, Bederska M and Borucki W, 2011: Vacuolar organization in the nodule parenchyma is important for the functioning of pea root nodules. Symbiosis. 54 (1): 1-16.

 9. Bederska M., Borucki W., Znojek E. 2012. Movement of fluorescent dyes Lucifer Yellow (LYCH) and carboxyfluorescein (CF) in Medicago truncatula Gaertn. roots and root nodules Symbiosis 58: 183–190.

 10. Sujkowska-Rybkowska M., Borucki W., Znojek E. 2012: Structural changes in Medicago truncatula root nodules caused by short-term aluminum stress. Symbiosis 58: 161-170.

 11. Górska-Czekaj M., Borucki W. 2013. A correlative study of hydrogen peroxide accumulation after mercuryor copper treatment observed in root nodules of Medicago truncatula under light, confocal and electron microscopy. Micron;53: 24–32 .

 12. Sujkowska-Rybkowska M., Borucki W. 2014. Localization of hydrogen peroxide accumulation and diamine oxidase activity in pea root nodules under aluminum stress. Micron 57: 13:8211;22.