Pracownicy

Piotr Borowski


dr inż.

Piotr Borowski

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji