Pracownicy

Jerzy Borowski


prof. dr hab.

Jerzy Borowski

Wydział Leśny

Katedra Ochrony Lasu i Ekologii