Pracownicy

Agnieszka Borowska


dr inż.

Agnieszka Borowska

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

+48 22 59 340 382002 SGGW W WARSZAWIE, WARSAW, DOKTORAT 2002 R W ZAKRESIE EKONOMII,

OD 2002 R. PRACA NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH, KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ

Publikacje

  1. Borowska A. (2011): Rozwój handlu wewnętrznego wobec wyzwań regionalnych i globalnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 3, s. 40-44

  2. Borowska A. (2012): Rola żywności regionalnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Handel Wewnętrzny 2012, lipiec-sierpień, T. 2, s. 19-29

  3. Borowska A. (2012): Dystrybucja żywności wysokiej jakości a preferencje konsumentów w Polsce. Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : gastronomia i zachowania nabywców / red. nauk. Zygmunt Waśkowski, Michał Sznajder. - Poznań : Wydawnictwo Uni

  4. Borowska A. (2012): Konsumenci produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce a rozwój obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 3, s. 31-37

  5. Borowska A. (2011): Kształtowanie się światowego rynku miodu w latach 1961-2010. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa 2011, T. 98, z. 3, s. 160-175