Pracownicy

Bolesław Borkowski


prof. dr hab.

Bolesław Borkowski

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Ekonometrii i Statystyki

+48 22 59 335 14