Pracownicy

Tomasz Borecki


prof. dr hab.

Tomasz Borecki

Wydział Leśny

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa