Pracownicy

Agnieszka Borczuch


lic.

Agnieszka Borczuch

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

355 82