Pracownicy

Sylwia Bonin


dr

Sylwia Bonin

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

+48 22 59 376 57

Publikacje

 1. Donderski W., Bonin S., Mikroflora słodu badanego w różnych porach roku, 2000: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 43, 5, 13-15

 2. Bonin S., Wzorek W., 2003: Wpływ długotrwałej ciągłej fermentacji winiarskiej na morfologię drożdży immobilizowanych na szkle piankowym. Biotechnologia, 4(63), 167-181

 3. Wzorek W., Bonin S., Koskowska J., 2003: Attempt to obtain beverage containing viable lactic acid bacteria and estimation of their survival ability at the selected temperatures. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 2, 2, 47-5

 4. Bonin S., Wzorek W., 2004: Porównanie ciągłych fermentacji winiarskich prowadzonych z użyciem dwóch szczepów drożdży immobilizowanych na szkle piankowym, Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 3, 2, 83-93

 5. Wzorek W., Bonin S., Basiak A., 2005: Próba zastosowania chitozanu w formie rozpuszczonej do stabilizacji win, Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, 1, 42, 108-120

 6. Bonin S., 2006: Zastosowanie mikroorganizmów immobilizowanych w winiarstwie. Żywność-Nauka-Technologia-Jakość, 3, 48, 5-15

 7. Bonin S., Wzorek W., Koper L., 2006: Influence of long-time continuous wine fermentation on yeast immobilized on foam glass, Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria, 5, 2, 25-38

 8. Bonin S., Ślusarska M., 2007: Wpływ dodatku soli magnezu i wapnia do wysokocukrowych nastawów na proces fermentacji winiarskiej i przyrost biomasy drożdży, Żywność-Nauka-Technologia –Jakość, 4, 53, 109-119

 9. Bonin S., Skwira J., 2008: Effect of continuous fermentation of high-sugar fruit must on the viability and morphology of immobilized yeast on white foam glass, Food Technology and Biotechnology, 46, 2, 164-170

 10. Bonin S., Wzorek W., Pawluczuk M., 2008: Badania nad produkcją cydrów z możliwością zastosowania metody ciągłej, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 52,10, 34-36

 11. Bonin S., Kolwas M., 2009: Fermentacja nastawów wysokocukrowych z dodatkiem preparatu ścian komórkowych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 5, 6-8

 12. Bonin S., Wzorek W., Woźniak M., 2009, Wpływ pożywek azotowych na fermentacje i cechy wina jabłkowego oraz napojów winopodobnych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny,53, 12, 13

 13. Bonin S., Stanisławczyk M., 2011, Wpływ pierwiastków magnezu i wapnia na proces fermentacji winiarskiej. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 55, 5, 16-17

 14. Bałdyga P., Bonin S., Sękul J., Bryła M., 2011, Substancje lotne kształtujące jakość jabłek i koncentratu jabłkowego. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny, 55, 5, 20-21

 15. Bonin S., Bałdyga P., Lipińska E., 2011, Stan mikrobiologiczny produkcji zagęszczonego soku jabłkowego, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, tom XLIV, 3, 706-711

 16. Bonin S., Bielawska M, 2013, Rola bakterii fermentacji jabłkowo-mlekowej w winiarstwie. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 57, 5-6, s. 57-58

 17. Bonin S., Wzorek W.,2005, Wybrane zagadnienia z technologii winiarstwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

 18. Bonin S., 2006, Technologia produkcji piwa i ocena jego jakości, w: Wybrane zagadnienia z technologii żywności, Wyd. SGGW

 19. Lipińska E., Bonin S., 2009, Monitoring of microbiological contaminations in the production process of baker’s yeast as an element of quality management, Quality engineering : monography / ed. Stanisław Borkowski, Piotr Czaja

 20. Bonin S., 2009: Drobnoustroje w przemyśle browarniczym, winiarskim i piekarskim, Wydawnictwo CBR, Warszawa,ISBN: 978-83-88082-22-1, dostęp on-line

 21. Iwaniuk M., Wiktor A., Wronka M., Bonin S., 2010, Wpływ odmiany krajowych jabłek oraz wybranych szczepów drożdży na cechy jakościowe cydrów., monografia Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku, pod red. Tadeusza Sikory, Wydawnictwo Naukowe PT

 22. Lipińska E., Bonin S., 2011, Związki kształtujące jakość napojów winiarskich i spirytusowych. Jakość i bezpieczeństwo żywności – kształtowanie jakości żywieniowej w procesach technologicznych, pod red. Doroty Nowak, Wydawnictwo SGGW, str. 103-118

 23. Bonin S., 2013, Morfologia i fizjologia różnych gatunków drożdży, str 282-301, w: Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, Wyd. SGGW

 24. Bonin S., 2013, Drożdże w fermentacji winiarskiej, str. 137-154, w: Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności, Wyd. SGGW