Pracownicy

Leszek Bolibok


dr hab.

Leszek Bolibok

Wydział Leśny

Katedra Hodowli Lasu

+48 22 59 381 06