Pracownicy

Stanisław Błażejak


dr hab.

Stanisław Błażejak

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

+48 22 59 376 581982 - mgr inż. technologii żywności (Wydz. Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie)

1991 - dr nauk rolniczych (Wydz. Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie)

2007 - dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności,specjalność - biotechnologia i mikrobiologia żywności (Wydz. Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie)Zainteresowania naukowe:biosynteza i biotransformacje z udziałem drożdży (paszowych) i bakterii (octowych),wiązanie kationów z biomasą drobnoustrojów,surowce odpadowe przemysłu spożywczego jako źródła węgla i azotu w produkcji SCP (single cell protein) i SCO (single cell oil)

Publikacje

 1. 1.Błażejak St., Sobczak E., 1991. Influence of the presence of some metals in the fermentation medium on the process of bioconvertion of glycerol to the dihydroxyacetone with the use of the bacteria of Acetobacter aceti subsp. xylinum. Ann. Warsaw Agricul

 2. 2.Błażejak St., Duszkiewicz-Reinhard W., Gniewosz M., Rostkowska-Demner E., Domurad E. 2002. The study of Saccharomyces cerevisiae brewery yeast strain capacity of binding with magnesium in dynamic conditions. Electronic Journal of Polish Agricultural Uni

 3. 3.Błażejak St., 2006. Biomass of Candida utilis ATCC 9950 yeast as a source of magnesium bioplexes. Pol. J. Food and Nutr. Sci., 15/56, 1, 9-16.

 4. 4.Gniewosz M., Błażejak St., Duszkiewicz-Reinhard W., Roman J., 2006. A study on Saccharomyces cerevisiae and Candida utilis cell wall capacity for binding magnesium. European Food Research and Technology , 224, 49-54.

 5. 5.Błażejak St., Duszkiewicz-Reinhard W., Gniewosz M., Wiatrzyk P., 2008. Impact of magnesium and mannose in the cultivation media on the magnesium biosorption the biomass yield and on the cell wall structure of Candida yeast. European Food Research and Te

 6. 6.Komorowski K., Błażejak St., 2011. Ocena zdolności biosyntezy tłuszczu przez wybrane drożdże w hodowlach z gliceryną. Przemysł Spożywczy, tom 65, 48-51.

 7. 7.Błażejak St., Stasiak-Różańska L., Markowski K., Lipińska E., 2011. Zwiększenie zdolności biosyntezy dihydroksyacetonu przez bakterie Gluconacetobacter xylinus za pomocą mutagenizacji promieniowaniem UV. Acta Scientiarum Polonorum – Biotechnologia

 8. 8.Stasiak L., Błażejak St., Miklaszewska A., 2011. Application of immobilized cell preparation obtained from biomass of Gluconacetobacter xylinus bacteria in biotransformation of glycerol to dihydroxyacetone. Acta Scientiarum Polonorum – Technologi

 9. 9.Bzducha-Wróbel A., Błażejak St., Tkacz K., 2012. Cell wall structure of selected yeast species as a factor of magnesium binding ability. European Food Research and Technology, 235: 355 – 366.

 10. 10.Stasiak-Różańska L. Błażejak St., 2012. Production of dihydroxyacetone from an aqueous solution of glycerol in the reaction catalyzed by an immobilized cell preparation from acetic acid bacteria Gluconobacter oxydans ATCC 621. European Food Research

 11. 11. Kieliszek M., Błażejak St., 2013. Selenium: Significance, and outlook for supplementation. Nutrition, 29 (5), 713-718 (przyjęty do druku w dniu 23.11.2012, NUT-D-12-00503R1, DOI: 10.1016/j.nut.2012.11.012).

 12. 12. Bzducha-Wróbel A., Kieliszek M., Błażejak St., 2013. Chemical composition of the cell wall of probiotic and brewer’s yeast in response to cultivation medium with glycerol as a carbon source. European Food Researches and Technology , 237, 489 -44