Pracownicy

Magdalena Błaszczyk


dr inż.

Magdalena Błaszczyk

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Architektury Krajobrazu