Pracownicy

Szymon Bijak


dr

Szymon Bijak

Wydział Leśny

Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu