Pracownicy

Agnieszka Biernat-Jarka


dr inż.

Agnieszka Biernat-Jarka

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu