Pracownicy

Marzena Biesalska


mgr inż.

Marzena Biesalska

Wydział Inżynierii Produkcji

Dziekanat Wydział Inżynierii Produkcji

22 59 345 06