Pracownicy

Justyna Biernacka


dr inż.

Justyna Biernacka

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

+48 22 59 385 24

Curriculum Vitae

http://justyna_biernacka.users.sggw.pl/omnie/pl.html