Pracownicy

Wiesław Bielawski


prof. dr hab.

Wiesław Bielawski

Rektor

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Biochemii