Pracownicy

Kamil Bielak


dr inż.

Kamil Bielak

Wydział Leśny

Katedra Hodowli Lasu

+48 22 59 381 12Zainteresowania badawcze:- ekologia i hodowla drzewostanów mieszanych;

- planowanie hodowlane zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych w drzewostan o złożonej strukturze gatunkowej i wiekowej;

- długoletnia dynamika lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji człowieka;

- modele matematyczne prognozujące rozwój drzewostanów i całych ekosystemów leśnych;

- wskaźniki strukturalne opisujące zróżnicowanie gatunkowe, wymiarowe i przestrzenne ekosystemów leśnych.Zajęcia dydaktyczne:- Hodowla lasu - postępowanie hodowlane w rębniach złożonych, odnowienie naturalne i łączone, pielęgnowanie drzewostanów;

- Ekologiczne podstawy hodowli lasu;

- Zajęcia specjalizacyjne z zakresu planowania i analizy zabiegów trzebieżowych z wykorzystaniem matematycznych modeli rozwoju lasów;

- Close-to-nature silviculture (Erasmus, Forest Information Technology).Tematy badawcze:2007-2009. Struktura i rozwój drzewostanów mieszanych z udziałem dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na przykładzie zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej, grant promotorski KBN.Przebieg rozwoju naukowego:

2010 - Doktor Nauk Leśnych, Wydział Leśny SGGW w Warszawie;

2004 - Magister Inżynier Leśnik; Wydział Leśny SGGW w Warszawie;

1999 - Liceum Techniczne o profilu leśnym w Rucianem-Nidzie.Przebieg zatrudnienia:

od 2013 - Adiunkt, Katedra Hodowli Lasu SGGW;

2010 - 2013 - Samodzielny Leśnik, Katedra Hodowli Lasu SGGW;

2005- 2010 - Doktorant, Katedra Hodowli Lasu SGGW;

2004-2005 – Stażysta, Nadleśnictwo Wipsowo.Staże zagraniczne:Czechy, Institute of Forest Ecosystem Research, warsztaty z zakresu Technologii Field-Map (3-6.04.2006, 4-6.10.10 oraz 23-25.02.11)Niemcy, Fachhochschule Eberswalde, staż dydaktyczny w ramach programu Erasmus (17-21.10.2007 oraz 24-29.10.2009)Niemcy, Wydział Leśny, Techniczny Uniwersytet w Monachium, staż naukowy (01.03-31.05.2013)

Curriculum Vitae

http://wl.sggw.pl/structure/hodowla/cv/index.htm#KB