Pracownicy

Sylwia Biegańska-Hensoldt


dr inż.

Sylwia Biegańska-Hensoldt

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Dietetyki