Pracownicy

Małgorzata Biegańska


dr

Małgorzata Biegańska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

+48 22 59 360 58- Ukończenie studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW -1994 r.

- Od 01.1994 do 04.1994 asystent stażysta w Zakładzie Wirusologii Katedry Mikrobiologii.

- Od 01.10.1994 uczestnik 4-letnich dziennych studiów doktoranckich nt. Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW (kierownik: prof. dr hab. Wiesław Barej).

- Praca doktorska nt. Adherencja i toksyczność szczepów Salmonella sp. izolowanych od zwierząt. Promotor: prof. dr hab. Marek Niemiałtowski.

- Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskany w 02.1999.Kursy i szkolenia:

- Techniki molekularne, organizatorzy: Applied Biosystems.

- I i II Biotechnology Summer School (Organizatorzy: Międzywdziałowe Studium Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej oraz Beckman Instruments International S.A)Przebieg pracy zawodowej :

09.1987 - 05.1988 zatrudnienie w Szkole Podstawowej oraz ukończenie kursu specjalnego dla nauczycieli bibliotekarzy w Instytucie Kształcenia Nauczycieli.

Od 01.1994 do 04.1994 asystent stażysta w Zakładzie Wirusologii Katedry Mikrobiologii.

Od 11.05.1994 do dnia dzisiejszego zatrudnienie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, w Katedrze Nauk Przedklinicznych

10.94 - 12.1998 4-letnie studia doktoranckie na Wydz. Medycyny Weterynaryjnej SGGW.Dydaktyka:

Mikrobiologia dla studentów Wydz. Medycyny Weterynaryjnej

Mykologia dla studentów obcojęzycznych Wydz. Medycyny Weterynaryjnej

Mikrobiologia weterynarjna dla studentów Wydz. Nauk o Zwierzętach (studia dzienne i zaoczne)

Mykologia dla studentów Międzywydziałowego Studium Ochrony środowiskaTematyka badań:

- Występowanie i zakażenia Candida sp. u zwierząt

- Candida sp. jako czynnik etiologiczny mastitis u krów

- Zakażenia grzybicze u zwierząt z chorobą podstawową (tj. z cukrzycą, zaburzeniami metabolicznymi, współistniejącymi zakażeniami)

Publikacje

 1. Wybrane publikacje

 2. 1.Biegańska Małgorzata J. Zakażenia grzybami z rodzaju Candida u zwierząt. Mikologia lekarska, 2008, 15 (3), 155-159.

 3. 2.Małgorzata J. Biegańska. Reminiscence of Professor Zbigniew Szynkiewicz - my Father, Scientist and Teacher. Proceedings of X Jubilee Conference on "Molecular biology in diagnostics of infectious diseases and biotechnology": in memory of Professor Zbigni

 4. 3.Daniel Szopa, Alicja Krutkiewicz, Małgorzata Biegańska, Bożena Kaszak, Mirosław Kleczkowski – „Izolacja grzybów drożdżopodobnych i drożdży z mleka krów z objawami mastitis. Rozdział w monografii wydanej z okazji X-lecia Polskiego Stowarzysz

 5. 4.Krutkiewicz Alicja, Biegańska Małgorzata J., Kaszak Bożena, Kleczkowski Mirosław. Analiza restrykcyjna szczepów grzybów z rodzaju Candida izolowanych z mleka krów z objawami mastitis. Medycyna Weterynaryjna, 67 (8), 2011, 545-549

 6. 5.Bożena Dworecka - Kaszak, Alicja Krutkiewicz, Daniel Szopa, Mirosław Kleczkowski, Małgorzata Biegańska. High Prevalence of Candida Yeast in Milk Samples from Cows Suffering from Mastitis in Poland. The Scientific World Journal, 2012, art. no. 196347 doi

 7. 6.Małgorzata J. Biegańska, Weronika Dardzińska, Michał Czopowicz, Bożena Dworecka-Kaszak. Frequency of yeasts isolated from dogs and cats with various factors predisposing to opportunistic infections. Proceedings of XIII Conference on "Molecular Biology i

 8. Doniesienia kongresowe I konferencyjne

 9. 1.Dworecka - Kaszak B., Małgorzata J. Biegańska, Bąska P. Różnicowanie szczepów Candida sp. Izolowanych od ludzi i zwierząt. XIII Kongres PTNW, Olsztyn, 18-20.IX.2008

 10. 2.Małgorzata J. Biegańska, Weronika Dardzińska, Bożena Dworecka - Kaszak. Occurrence of opportunistic fungal infections in dogs and cats with endocrine diseases. Materiały 18 kongresu ISHAM (International Society for Human and Animal Mycology). Niemcy, B

 11. 3.Weronika Dardzińska, Małgorzata J. Biegańska, Bożena Dworecka - Kaszak.Izolacja grzybów drożdżopodobnych od zwierząt z zaburzeniami metabolicznymi. Materiały zjazdowe 51. Ogólnopolskiego Dnia Klinicznego Parazytologii Lekarskiej . Łódź, 18 maja 2012

 12. 4.Małgorzata J. Biegańska, Weronika Dardzińska, Michał Czopowicz, Bożena Dworecka - Kaszak. Kolonizacja drożdżami i grzybami drożdżopodobnymi jamy ustnej i prostnicy u zwierząt z chorobą podstawową. Materiały konferencji naukowej Instytutu Parazytologi