Pracownicy

Ewa Białecka-Florjańczyk


prof. dr hab.

Ewa Białecka-Florjańczyk

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Chemii

+48 22 59 376 20Studia 1965-1970 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mgr inż. chemik; specjalność synteza organiczna.

Studia doktoranckie 1972-1976; doktorat: „Badanie mechanizmu katalizy reakcji niektórych anionów organicznych czwartorzędowymi związkami amoniowymi” promotor prof. Mieczysław Mąkosza, Wydział Chemiczny P. W.

1977-1984 specjalista w Pracowni Ciekłych Kryształów Instytutu Fizyki Politechniki Warszawskiej.

1984-2003 adiunkt, Katedra Chemii WNoŻ SGGW.

2002 habilitacja: „Polifilowość w ciekłokrystalicznych układach mono- i bismezogenicznych” Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej ;

od 2003 profesor nadzwyczajny SGGW, Katedra Chemii WNoŻ;

2012 Uzyskanie tytułu profesora nauk chemicznych.Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań•Synteza chemiczna i fizykochemia substancji ciekłokrystalicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków bismezogenicznych. Zależność pomiędzy właściwościami ciekłokrystalicznymi a budową cząsteczki; oddziaływania międzycząsteczkowe w fazie skondensowanej.

•Reakcje enzymatyczne; wykorzystanie lipaz drożdżowych w reakcjach chemicznych; zastosowanie biomasy drożdży w reakcjach syntezy estrów; parametry warunkujące produkcję enzymów lipolitycznych przez drożdże oraz dobór metod aktywowania enzymów wewnątrzkomórkowych drożdżyWykłady dla studentów kierunku biotechnologia na WOBiAK

wykład z chemii organicznej 30 godzin – wykład podstawowy

Chemia org. II 15 godzin, (wybrane zagadnienia z biotransformacji, podstaw chemii polimerów i spektroskopowych metod badania związków organicznych)

Chemia związków naturalnych 30 godzin.

Publikacje

  1. 1. E. Białecka-Florjańczyk - The Influence of Flexible Segments on Liquid Crystalline Properties in Terms of Solubility Parameters. An Attempt at Quantitative Interpretation - J. Phys. Chem. B 110(6) (2006) 2582 – 2592

  2. 2. E. Białecka-Florjańczyk, I. Śledzińska, E. Górecka, J. Przedmojski - Odd-even effect in biphenyl-based symmetrical dimers with methylene spacer - evidence of the B4 phase - Liq. Cryst. 35 (2008) 401 – 406

  3. 3. E. Białecka-Florjańczyk, I. Śledzińska, I. Stolarzewicz, A. Makal, E. Górecka - Sythesis and study of new liquid crystalline compounds with epoxy group - Liquid Crystals 36 (2009) 67-73.

  4. 4. E. Białecka –Florjańczyk, E. Majewska - Chemoselective hydrolysis of ester bonds in the presence of baker’s yeast - Synth. Comm 40 (2010) 1264-1269.

  5. 5. E. Białecka-Florjańczyk, J. Krzyczkowska, I. Stolarzewicz - Catalytic activity of baker's yeast in ester hydrolysis - Biocatalysis & Biotransformation 28/4 (2010) 288-291

  6. 6. I. Stolarzewicz, E. Białecka-Florjańczyk, E. Majewska, J. Krzyczkowska - Immobilization of Yeast on Polymeric Supports - Chem. Biochem. Eng. Q 25(1) (2011) 135-144.

  7. 7. E. Białecka-Florjańczyk, J. Krzyczkowska, I. Stolarzewicz, A. Kapturowska - Synthesis of 2-phenylethyl acetate in the presence of Yarrowia lipolytica KKP 379 biomass - J. Mol Cat. B 74 (2012) 241-245.

  8. 8. A. Kapturowska, I. Stolarzewicz, J. Krzyczkowska, E. Białecka-Florjańczyk - Studies on lipolytic activity of sonicated enzymes from Yarrowia lipolytica - Ultrasonics Sonochemistry 19 (2012) 186-191.

  9. 9. Białecka-Florjańczyk, E,. Śledzińska, I., Górecka, E.,: The influence of structural changes of symmetrical dimers containing two phenyl groups on liquid crystalline behaviour , Liquid Crystals, 39, (2012) , pp. 1216-1221(6)

  10. 10. E. Białecka-Florjańczyk , A. Kapturowska - Genetically modified baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae in chemical synthesis and biotransformations; Chemical Biology, ISBN 979-953-307-784-9, INTECH Open Access publisher of Scientific Books and J