Pracownicy

Witold Bekas


dr inż.

Witold Bekas

Pełnomocnik Rektora ds. Promocji

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Chemii

+48 22 59 324 41dr nauk technicznych,

starszy wykładowca w Katedrze Chemii WNoŻ SGGW,

badania z zakresu chemii żywności, dydaktyki chemii oraz e-learningu w chemii,

Mistrz Dydaktyki SGGW 2012

Pełnomocnik Rektora SGGW ds. Promocji

wieloletni wykładowca chemii na kursach przygotowawczych KURS-AR-u

Publikacje

 1. Kowalska M., Bekas W., Gruczyńska E., Kowalski B. Modification of beef tallow fractions by chemical and enzymatic interesterification with subflower oil, J. Food Technol.,2005, 3 (3), 404-409.

 2. Kowalska M., Kowalski B., Bekas W., Stepniak S.: Modification of beef tallow stearin and olein by chemical and enzymatic interesterification with soybean oil, J. Food Technol., 2005, 3(2), 247-254.

 3. Bekas W., Kowalska D., Kowalski B.Acrylamide in commercial potato chips from Warsaw market. Polish J. Food and Nutr. Sciences 2006, 15/56 (4), 391-394

 4. Bekas W., Kowalska D., Kowalski B.: Akryloamid w żywności. Przemysł Spożywczy 2006, (6), 36-39

 5. Kowalska M., Bekas W., Kowalska D., Łobacz M., Kowalski B.: Modification of Beef Tallow Stearin by Chemical and Enzymatic Interesterificaction with Rapeseed Oil, Amer. J. Food

 6. Just-Brochocka B., Bekas W., Ocena wiedzy z chemii z zakresu szkoły średniej, na przykładzie studentów SGGW, poster na konferencji PTChem, Rzeszów, wrzesień 1999

 7. Bekas W., Just-Brochocka B., Kowalski B., Sprawdzian z chemii dla studentów I roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Chemia w szkole nr 1, 2000

 8. Bekas W., Just-Brochocka B., Kowalski B., Test z chemii, Agricola nr 50, str 31, październik 2001

 9. Bekas W., Just-Brochocka B., Chemia w szkole średniej – wyniki badań ankietowych studentów SGGW, poster na konferencji PTChem, Łódź, wrzesień 2000

 10. Bekas W., Kowalski B., Just-Brochocka B., System oceny jakości kształcenia studentów w Katedrze Chemii SGGW, referat na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych” SGGW, Warszawa

 11. Bortnowska-Bareła B., Rostkowska-Demner E., Bekas W., Just-Brochocka B., Efektywność nauczania chemii na studiach zaocznych – wyniki badań ankietowych studentów SGGW, poster na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Chemia w kszt

 12. Just-Brochocka B., Bekas W. Kruszewski Z., Porównanie różnych form egzaminu z chemii studentów wybranych wydziałów SGGW, poster na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych” SG

 13. Bekas W, Just-Brochocka B., Bortnowska-Bareła B., Rostkowska-Demner E., Nauczanie chemii na studiach stacjonarnych – wyniki badań ankietowych w SGGW, poster na konferencji PTChem, Kraków, wrzesień 2001

 14. Ćwiczenia z chemii nieorganicznej – praca zbiorowa (wydanie 2, poprawione) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

 15. Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej – praca zbiorowa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002

 16. Bekas W., Just-Brochocka B., Kowalski B., Nauczanie chemii w szkole średniej i na I roku studiów ..., Międzynarodowa Konferencja „Badania w dydaktyce chemii” Kraków 2004 , Wydawnictwo Naukowe AP, str 17-20

 17. Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej – praca zbiorowa (wydanie 2, poprawione) Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004

 18. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E. – opracowanie otwartego multimedialnego kursu e-learningowego z chemii, w ramach projektu: Szkolnictwo wyższe i nauka; wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby ab

 19. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E. „Przygotowanie maturzystów do studiów na podstawie wyników testu wstępnego z chemii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”; Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia (CDEM), Uniwersytet Opolski,

 20. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E. „E-learningowe wspomaganie nauczania chemii w SGGW”; X Konferencja Wirtualny Uniwersytet, model, narzędzia, praktyka; 16-18 czerwca 2010, Warszawa – referat na sesji plenarnej

 21. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E. „E-learningowe wspomaganie nauczania chemii w SGGW”; publikacja w monografii „Technologie i narzędzia e-learningu”, Wydawnictwo SGGW, 2011

 22. „Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej - współautor skryptu, praca zbiorowa Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 2011

 23. Bekas W., Just-Brochocka B., Rostkowska-Demner E. „Kształcenie studentów w zakresie chemii w SGGW – refleksje 2011”. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo SGGW, 2012

 24. „Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej - współautor skryptu, praca zbiorowa Wydawnictwo SGGW w Warszawie, 2012 (wydanie drugie poprawione)

 25. Bekas W., Just-Brochocka B., Komunikacja zdalna w nauczaniu chemii studentów kierunków przyrodniczych; II Podlaska Konferencja: Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji, Łomża 2013.