Pracownicy

Piotr Beer


prof. dr hab.

Piotr Beer

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

Curriculum Vitae

http://wtd.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/03/www_Beer_CV_Polski.pdf